อบรมการใช้บล็อก Gotoknow

     เมื่อวันที่ 18 เมษายน ทาง สพท.นนทบุรี เขต 1 ได้จัดอบรมการใช้บล็อก Gotoknow แก่บุคลากรใน สพท. โดยมี คุณเกรียงศักดิ์  ทองอิ่ม ผช.ผอ.สพท.และคุณกัญจณัฐ ภู่ช้าง(พี่เครือ) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม  โดยมีวิทยากรฝึกอบรม 2 คน คือ คุณรัศมี  กิตชัย(คุณหมี) และคุณสิริรัตน์  ถ้ำเจริญ (คุณเดียร์)  ภาคเช้าอบรมกลุ่มศึกษานิเทศก์ และภาคบ่ายอบรมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ

     คุณเกรียงศักดิ์ ได้เล่าบรรยากาศการอบรมให้ผมฟังว่า  วิทยากรอบรมทั้ง 2 คนเก่งมาก สามารถอธิบายแนะนำบล็อกและนำฝึกให้สมัครบล็อกได้อย่างชัดเจน  จนทุกคนสามารถสมัครได้  แต่บางคนยังไม่ค่อยมั่นใจในการเขียนบันทึกลงในบล็อกนัก  ซึ่งจะต้องศึกษาตัวอย่างจากคนอื่น และทดลองดำเนินการต่อไป

     คุณเกรียงศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  วิทยากร 2 คนนี้สามารถเป็นวิทยากรเรื่องนี้ให้แก่ โรงเรียนและบุคลากรใน สพท.ได้เลย  และปัจจัยที่ทำให้การฝึกอบรมมีความชัดเจน เพราะได้แจกเอกสารคู่มือของสำนักงานส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ซึ่งเขียนได้ชัดเจนมาก  และหลังจากนี้ไปคงจะต้องมีการส่งเสริม และมีกิจกรรมกระตุ้นการเขียนบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)