เริ่มจากลงทะเบียนและรับเอกสาร

ดูเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนของเรานะคะ คัดสรรมาจากสำนักงานเลขา สำนักหอสมุดเลย มหาวิทยาลัยนเรศวร มือโปร คะ

บรรยากาศในการลงทะเบียน

  

เมื่อถึงเวลา9.00 น.  ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวเปิดงาน

 

ต่อมา ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ให้เกียรติกล่าว เปิดการประชุม โครงการความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ท่านอธิการได้กล่าวและให้แง่คิดเกี่ยวกับมุมมองห้องสมุดได้ดีมากเลย ท่านได้ยกตัวอย่างถึงตัวท่านเองว่า ผมอธิการ เชยๆคนนี้ จะพัฒนาห้องสมุดให้ดีขึ้น โดยไม่สนว่าใครจะคิดอย่างไรกับสิ่งที่ผมทำ ผมจะสนับสนุนห้องสมุดของผมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่ดีที่สุด ดิฉันได้ฟังท่านพูดแล้วเกิดความประทับใจมาก ที่อธิการ ทำอะไรไว้เพื่อนิสิต ได้ค้นคว้า และศึกษาหาความรู้ นิสิตของอาจารย์คงโชคดีนะคะ

 

  

 

และเวลาต่อไป อาจารย์สุเพ็ญ  ทาเกิด ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งอาจารย์ เป็นประธานโครงการเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ชี้แจงวาระการประชุม ถึงการการทำงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเครือข่ายการใช้ห้องสมุด สภาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  และให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันต่างๆได้แสดงความคิดเห็นกัน

 

วันประชุม อาจารย์สุเพ็ญ ทาเกิด ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีกุนซืออยู่ข้างๆ นั่นก็คือ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเลขานุการ ของโครงการนี้คะ

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยภาคกลาง, มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก, วิทยาลัยพิษณุโลก, วิทยาลัยชุมชนตาก, วิทยาลัยชุมชนพิจิตร, วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี,

 

ทุกสถาบันเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการ ด้านความรู้ และอยากให้สถาบันของตนเองเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี

 

ภาพ/ข้อความ คนเขียนข่าว นักประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร