พี่ทองสมัย ยุรชัย

 สบายๆวันหยุด แต่ไม่หลุดหน้าที่ ขอชื่นชม และ แสดงความยินดีกับพี่หมัย ของน้องๆชาวโรงพยาบาลศรีนคริทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๔๘

พี่ทองสมัย ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจการ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาศรีนครินทร์ ท่านจบจากโรงเรียนพยายาลฯ ของโรงพยาบาลหญิงในสมัยนั้น ท่านเป็นทีมงานที่ JJ ได้ร่วมงาน "พัฒนาคุณภาพ นับตั้งแต่ ๕ ส QCC Walkrally และ กิจกรรมพัฒนาอีกหลายๆอย่าง ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๙" หลังๆนี้ดูห่างๆกัน กิจกรรมที่ร่วมกันช่วยพัฒนามาตลอด คือ การปฐมนิเทศน์ข้าราชการใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ ที่จัดร่วมกันต้อนรับทีมงาน "สหสาขาวิชาชีพ" ที่ดำเนินงานมาร่วม ๑๐ ปี

 ขอแสดงความยินดี กับชาวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครับ

JJ