สารสนเทศในสังคมเมืองกับชนบท

สารสนเทศ เมือง ชนบท
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการรับรู้สารสนเทศในสังคมเมือง และชนบท นั้นมีความแตกต่างมากมาย ในปัจจุบันสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวีตประจำวันมาก แต่การก้าวทันในสังคมชนบทนั้นยังไม่สามารถก้าวทันได้มากนัก internet มีบทบาทสำคัญอย่างไร หรือ ประโยชน์ที่ได้รับใน internet และบริการที่มีอยู่ เขาจะได้รับประโยชน์ด้านใดบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับชุมชนเมืองความเห็น (2)

naigod
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
ผมว่าควรเริ่มต้นที่การให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่เยาวชนทั้งในเมือง และชนบท แนะนำให้เขาเรียนรู้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเสริมการพัฒนาความรู้ คุณภาพชีวิตได้อย่างไร มองให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เขาเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างหลากหลาย การศึกษาต้องสร้างภูมิต้านทางทางเทคโนโลยีนี้ให้เขาด้วย มิเช่นนั่น เขาจะโดนดาบด้านลบของเทคโนโลยีเชือดเฉือนจบบาดเจ็บเอาได้.. สำคัญที่ต้องสร้างจิตสำนึกด้านดีงามให้พวกเขา..

ภาครัฐต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ สามารถใช้งานได้ง่าย และปลอดภัย โรงเรียน อบต วัด สถานีอนามัยเป็นสถานที่ที่ทุกชุมชนมี ดังนั้น น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้สื่อนี้ได้ พร้อมการสร้างการจัดการที่เหมาะสมขึ้นมาด้วย..

สงสัยผมจะฝันกลางวัน..
naigod
IP: xxx.144.160.244
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ คุณรติวัฒน์์ิ์  ปารีศรี ที่ให้ความกรุณาเข้าร่วมกับ ชุมชน: ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน