ศาสตราจารย์ น.พ ภิเศก ลุมพิกานนท์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ แก่เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 47-48 วันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับนักวิจัยไทยที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ

เมธีวิจัยอาวุโส สกว

JJ ต้องขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับพระราชทานรางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส" สาขา ระบาดวิทยาคลินิกและวิจัยเชิงสังเคราะห์ สนับสนุนให้นักวิจัยทำงานวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อจัดทำข้อสรุปว่าการรักษาพยาบาลนี้มีคุณค่าที่จะนำมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยหรือไม่หรือยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม ประเมินผลของยาฉีดคุมกำเนิด Depot Medroxyprogesterone acetate (DMPA) ในการป้องกันมะเร็งรังไข่ เปรียบเทียบการให้ยา Nitrofurantoin ขนาด 200 มก วันละ 2 ครั้งวันเดียวเทียบกับ 7 วันเพื่อรักษาภาวะ asymptomatic bacteriuria ในสตรีตั้งครรภ์ ประเมินการใช้ยา misoprostol ขนาด 600 microgram อมใต้ลิ้นรวมกับการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน ในประเทศ Argentina, Egypt, South Africa, Viet Nam และประเทศไทย ประเมินความเป็นไปได้ในการทำนายการเกิดภาวะความดันเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์โดยการวัดระดับสาร vascular endothelial and placental growth factor โดยศึกษาจากสตรีตั้งครรภ์จำนวน 12,400 คนจากประเทศกำลังพัฒนาที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ Argentina, Colombia, India, Kenya และประเทศไทย

ศ.นพ.ภิเศก ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เคยเป็นหัวหน้าภาควิชา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย อีกทั้งเคยเป็นหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา คู่ชีวิต ท่าน คือ ศ.พญ.ผกากรอง สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ทั้งคู่เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี(รุ่นเดียวกับ ผอ.อนุวัฒน์ เจ้าพ่อ HA) เข้าเริ่มทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๒๓  ครับ (JJ ดีใจครับที่มี เพื่อนร่วมรุ่น ที่ได้รับเกียรติ อันน่าภาคภูมิใจนี้)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (9)

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
     อาจารย์ครับ ขอชื่นชมยินดีกับท่านศาสตราจารย์ น.พ ภิเศก ลุมพิกานนท์ ในฐานะสมาชิกของสังคมนี้ด้วยคนหนึ่งครับ
auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับท่านศาสตราจารย์ น.พ ภิเศก ลุมพิกานนท์ ด้วยคนนะค่ะ ในฐานะที่เคยเป็นคนไข้ของคุณหมอค่ะ
วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.87
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ JJ...
  • ขอแสดงความยินดี และขอแสดงความเคารพ ท่าน ศ.นพ.ภิเศก ทีมงานวิจัย และทีมงานสนับสนุนทุกท่าน
  • นับเป็นเกียรติประวัติของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มีนักวิจัยระดับนานาชาติโดยแท้...
สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยคนคร๊าบ
บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีอย่างมากค่ะ
JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 
ได้เรียนท่าน ศ.นพ.ภิเศก ให้รับทราบแล้วครับ
ทิพวัลย์ มีทอง
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเคยเป็นคนไข้ของคุณหมอ    ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์หมอด้วยนะคะ   อาจารย์หมอเป็นคนดีและคนเก่งของวงการแพทย์ไทย   ดิฉันนับถือท่านอาจารย์หมอมาก  

พรชัย มีทอง
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

ผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนี้   ถือว่าเป็นบุคลที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง   และในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณที่ท่านเคยให้ความกรุณาให้การดูแลรักษาภรรยาซึ่งมีบุตรยาก  และประสบผลสำเร็จ   ขอแสดงความนับถือ

wassana06
IP: xxx.147.36.181
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอาจารย์

จาก วาสนา พลศรี

VIA รุ่น 2