เมธีวิจัยอาวุโส สกว

JJ ต้องขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับพระราชทานรางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส" สาขา ระบาดวิทยาคลินิกและวิจัยเชิงสังเคราะห์ สนับสนุนให้นักวิจัยทำงานวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อจัดทำข้อสรุปว่าการรักษาพยาบาลนี้มีคุณค่าที่จะนำมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยหรือไม่หรือยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม ประเมินผลของยาฉีดคุมกำเนิด Depot Medroxyprogesterone acetate (DMPA) ในการป้องกันมะเร็งรังไข่ เปรียบเทียบการให้ยา Nitrofurantoin ขนาด 200 มก วันละ 2 ครั้งวันเดียวเทียบกับ 7 วันเพื่อรักษาภาวะ asymptomatic bacteriuria ในสตรีตั้งครรภ์ ประเมินการใช้ยา misoprostol ขนาด 600 microgram อมใต้ลิ้นรวมกับการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐาน ในประเทศ Argentina, Egypt, South Africa, Viet Nam และประเทศไทย ประเมินความเป็นไปได้ในการทำนายการเกิดภาวะความดันเลือดสูงระหว่างตั้งครรภ์โดยการวัดระดับสาร vascular endothelial and placental growth factor โดยศึกษาจากสตรีตั้งครรภ์จำนวน 12,400 คนจากประเทศกำลังพัฒนาที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ Argentina, Colombia, India, Kenya และประเทศไทย

ศ.นพ.ภิเศก ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เคยเป็นหัวหน้าภาควิชา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย อีกทั้งเคยเป็นหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา คู่ชีวิต ท่าน คือ ศ.พญ.ผกากรอง สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ทั้งคู่เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี(รุ่นเดียวกับ ผอ.อนุวัฒน์ เจ้าพ่อ HA) เข้าเริ่มทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๒๓  ครับ (JJ ดีใจครับที่มี เพื่อนร่วมรุ่น ที่ได้รับเกียรติ อันน่าภาคภูมิใจนี้)

JJ