เรียนรู้ก้าวไกลกับ CAI

An
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เรียนเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการออกแบบบทเรียน การใช้โปรแกรม Authoreare ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและออกแบบตัวการ์ตูนให้เกิดภาพเคลื่อนไหว เช่น Power Puff Girl และการทำ script  และการใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการกับรูปภาพ และเสียงบรรยาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน anchalee434ความเห็น (0)