ความเห็น 24473

เก็บบรรยากาศ "งานประชุมห้องสมุดภาคเหนือตอนล่าง" มาฝาก

โสภณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอแก้ตำแหน่งทางวิชาการของผ.อ.สำนักวิทยบริการฯจาก รศ.เป็น ผศ.ศิริสุภา  เอมหยวก ครับ ผศ.ศิริสุภาได้อ่านคงดีใจนะครับที่อวยพรให้ท่านได้ตำแหน่ง รศ.เร็วๆ