มาเรียนแล้วได้อะไรกลับไปได้บ้าง

รู้จักโปรแกรม Autoware สามารถนำมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้  และโปรแกรม Flash สร้างภาพเคลื่อนไหวครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกรัฐ บรรลือศักดิ์ V1ความเห็น (0)