เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  วันนี้  ชั้นอนุบาล กับ ป.1 ที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

*****

เริ่ม 08.00 น.  เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ นำสวดมนต์ไหว้พระ  โดยตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1 

ผู้ปกครองนักเรียนเก่า  พบครูประจำชั้นเก่า 

ลงนามผู้ปกครองพร้อมเลขประจำตัวประชาชน.....หรือ  นักเรียน  ลงชื่อด้วยตัวเอง

ส่วนใหญ่  ผู้ปกครอง จะลงชื่อ และ ใส่หมายเลข  เพราะเร็วกว่า  นักเรียนชั้นอนุบาล ปิดเทอมมานานเขียนไม่เร็วทันใจ......คุณแม่และครูอ้อยเลย

*****

ชมภาพบรรยากาศด้วยนะคะ

Free40

*****

รายงานจากครูอ้อย แซ่เฮ 

จาก

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)