มีโอกาสได้ไปเยือนประเทศลาว เพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย มีสิ่งน่าประทับใจหลายอย่าง

สิ่งหนึ่งคือวัฒนธรรมของคนลาว ทั้งภาษา การแต่งกาย และวิถีชีวิต

มีวันหนึ่งได้คุยกับเด็กนักเรียน แล้วบังเอิญแอบเห็นปกหลังของสมุดเป็นเนื้อเพลงชาติของลาว
จึงขอถ่ายรูปมาฝากชาว G2K

ด้วยภาษาที่มีรากฐานใกล้เคียงกันทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด หวังว่า ชาว G2K จะร้องได้นะคะ

เพง ชาดลาว

ชาดลาว   ตั้งแต่ใดมา

ลาวทุกทั่วหน้า  เชิดชูสุดใจ

ร่วมแรง  ร่วมจิตร่วมใจ

สามัคคีกัน  เป็นกำลังเดียว

เด็ดเดี่ยว  พร้อมกันก้าวหน้า


บูชา   ชูชาดของลาว

ส่งเสริม ใช้สิทธิเป็นเจ้า


ลาวทุกชนเผ่า  เสมอภาพกัน

บ่ให้พวกจักรพรรดิ์  และพวกขายชาด เข้ามารบกวน

ลาวทั้งมวลชูเอกราช  อิสรภาพของชาดลาวไว้

ตัดสินใจสู้เข้าชิงชัย   พาชาดก้าวไปสู่ความวัฒนา
.

แถมด้วยภาพของนักเรียนลาวในชุดนักเรียนที่น่ารัก และเป็นธรรมชาติ

......................

บันทึกครั้งที่ 1 ณ 24 มีค.52