อีกก้าวหนึ่งของกิจกรรมภาคีเครือข่ายชุมชนอินทรีย์

ครั้งนี้จึงได้มีการนำวงเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือ กล่าวคือให้มีการตั้งคณะทำงานในแต่ละประเด็นขึ้นมา จับมือกันเป็นภาคเคือข่ายย่อยๆ ปฏิบัติการเรียนรู้ทำงานขับเคลือนในประเด็นนั้นกันอย่างลึกและเข้มข้น จัดเป็นวงเรียนรู้ย่อย เป็นคุณกิจตัวจริง จากนั้นตัวแทนของวงเรียนรู้ย่อยจะได้นำมาเล่านำมาสะท้อนในวงเรียนรู้ใหญ่คือเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายประจำเดือน วันนี้มีการตั้งทีมย่อยขึ้นมารับผิดชอบดำเนินการในแต่ละประเด็นแม้จะยังไม่ชัดนักก็ตาม แต่นับว่าเป็นทางออกที่ดี

วันนี้ที่ 16 มี.ค.เราเหล่าภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอินทรีย์และอยู่ดีมีสุข 33 หน่วยงาน ผมเขียนไว้บ้างแล้วที่นี่ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข นัดพูดคุยกันที่ อบต.บางจาก ซึ่งเดือนนี้ อบต.บางจากรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว

การประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาก็เรียกว่าอยู่เกณฑ์ที่น่าพอใจ....ระดับหนึ่ง ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ของขับเคลื่อนงานในรูปของภาคีเครือข่ายว่าจะสริมหนุนกลไกการทำงานที่มีอยู่ได้ สังเกตจากผู้คนและหน่วยงานที่เติมเข้ามาใหม่ในเวทีอยู่เรื่อยๆ และให้เหตุผลถึงรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบนี้ว่าดี

ครั้งนี้ฝ่ายผู้จัด อบต.บางจากส่งหนังสือเชิญตั้งใจจะให้พูดคุยเล่างานเสนอแนวคิดแนวทางในประเด็นกิจกรรมศูนย์สามวัย คลอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กันเป็นเรื่องหลักทั้งนี้เพื่อเรียนรู้ต่อเนื่องในเรื่องก่อนๆที่ได้มีการพูดคุยกันมาแล้ว

ดูๆจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีก็เยอะกว่าครั้งที่แล้ว รายชื่อผู้เข้าร่วมครั้งนี้จากสมุดลงเวลาก็สูงประมาณ 60 คน แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมมีจำนวนน้อยกว่าคราวที่แล้ว เป็นผู้เข้าร่วมจากในพื้นที่ตำบลบางจากมากกว่าที่อื่น  มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมเป็นเช่นนั้น ที่ถามก็เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ทบทวนการทำงานของพวกเรากันเองไม่ต้องการให้ใครที่เข้ามาแล้วต้องหลุดหายออกไป

ก็ได้รับคำตอบว่าที่ภาคีมาน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะบกพร่องในเรื่องการเชิญการประสานงานและการธุรการในส่วนของ อบต.บางจากกระชั้นเกินไป.....โล่งอกไปเปราะหนึ่ง

เนื้อหาการพูดคุยจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับประเด็นน้ำเพื่อเกษตรกรรม(ประด็นใหม่)ซึ่งพื้นที่ตำบลบางจากประสบกับปัญหานี้จึงได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุย ส่วนประเด็นอื่นที่เคยพูดๆกันมาจากครั้งก่อนๆ (ประเด็นกิจกรรมศูนย์สามวัย คลอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) นำเสนอและสะท้อนกันได้น้อย แม้แต่เรื่องสิ่งดีๆที่น่าสนใจ (Best practice) ที่ อบต.บางจากแนะนำไว้ในเอกสารแจกผู้เข้าร่วมเสวนา เช่นเรื่องเกี่ยวกับ รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2549 ของหมู่ที่ 7 บ้านบางสะพาน ศูนย์นวดแพทย์แผนไทยวัดธาราวดีหมู่ 3 โรงเรียนอนุรักษ์ป่าชายเลนดีเด่นโรงเรียนบ้านบางใหญ่หมู่ที่ 5 โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลบางจาก กองทุนสวัสดิการตำบลบางจาก การใช้พื้นที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียงในเนื้อที่ 5 ไร่ เป็นต้น ไม่ได้นำมาขยายความเลยทั้งๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อุตส่าห์เตรียมมา

ทางออกของเรื่องนี้จึงได้มีการนำวงเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือ กล่าวคือให้มีการตั้งคณะทำงานในแต่ละประเด็นขึ้นมา จับมือกันเป็นภาคีเครือข่ายย่อยๆ ปฏิบัติการเรียนรู้ ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นนั้นกันอย่างลึกและเข้มข้น จัดเป็นวงเรียนรู้ย่อย เป็นคุณกิจตัวจริง จากนั้นตัวแทนของวงเรียนรู้ย่อยก็จะได้นำมาเล่านำมาสะท้อนในวงเรียนรู้ใหญ่คือเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายประจำเดือน วันนี้มีการตั้งทีมย่อยขึ้นมารับผิดชอบดำเนินการในแต่ละประเด็นแม้จะยังไม่ชัดนักก็ตาม แต่นับว่าเป็นทางออกที่ดี

เสียดายที่วันนี้อดีตท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำทางจิตใจของพวกเราในการทำงานแนวจัดการความรู้ไม่ได้มาร่วมด้วยทั้งที่ได้ประสานกันไว้อย่างดีแล้วว่าให้มาแสดงทัศนะต่อการทำงานเชิงภาคีเครือข่ายและการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงวิถีโค้ง ท่านโทร.มาหาผมว่าติดเช็คสุขภาพอยู่ที่โรงพยาบาล แต่นายอำเภอเมืองนั้นก็ไม่พลาดมานำการเสวนา

การทบทวนเรื่องราวที่พูดกันเป็นระยะๆก็ดี การลิขิตขึ้นจอฉายให้เห็นทั่วกันก็ดี การจุดประกายการพูดคุยด้วยวิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันก็ดี เป็นจุดเด่นของเวทีวันนี้

คุณอำนวยในแต่ละหัวข้อยังไม่ชัด ไม้ได้วางตัวเอาไว้ก่อน ทำให้สับสนไปบ้าง

เวลาก็น่าจะปรับเป็นครึ่งวันเสียเพราะสมาชิกพูดกันหนาหูว่าวันๆมีประชุมกันคนละหลายๆประชุม ครึ่งวันก็น่าจะพอ ให้พลิ้วไปตามกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ต้องทั้งวันก็ได้ แต่จะต้องเป็นครึ่งวันที่ประสิทธิภาพจริงๆ

นับเป็นอีกการเรียนรู้หนึ่งที่เจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป คือ อบต.โพธิ์เสด็จจะต้องนำไปคิดว่าจะต้องออกแบบเวทีอย่างไรให้เวทีวันนั้นซึ่งได้กำหนดแล้วครั้งต่อไปครั้งที่ 5 เป็นวันที่ 23 เมษายน วันนั้นให้ได้เห็นถึงการขยับและขับเคลื่อนงานในวงเรียนรู้ย่อยประเด็นต่างๆที่ได้มอบหมายให้ไปทำการบ้านมา

รองนายก อบต.โพธิ์เสด็จ พร้อมปลัด อบต.ดูหนักแน่นเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแล้ว

ผมก็ AAR ในส่วนของผมครับ

เสียดายวันนี้ลืมกล้องถ่ายภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.ขา ตัวหนังสือเล็กจังเลยค่ะ

คุณสุนันทา ครับ

เอาตัว อ. ตัวเดียวพอครับ ตัว ผ. ไม่เอาครับ

ปรับขนาดตัวหนังสือให้แล้วครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมค่ะ

ดอกศรีตรัง

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • แวะมาชื่นชมเครือข่ายฯ
  • ขอชื่นชมครับ
เขียนเมื่อ 

การทบทวนเรื่องราวที่พูดกันเป็นระยะๆก็ดี การลิขิตขึ้นจอฉายให้เห็นทั่วกันก็ดี การจุดประกายการพูดคุยด้วยวิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันก็ดี   ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดี ตั้งแต่สัมพันธภาพ ความเข้าใจกัน ความร่วมมือ และความช่วยเหลือที่เผื่อแผ่ให้เครือข่ายสังคมค่ะ

ภีม ภคเมธาวี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
IP: xxx.147.107.20
เขียนเมื่อ 

ผมไปร่วมด้วยตลอดรายการ เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ควรจัดการให้ดีขึ้น โดยใช้แนวทางการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน3ตำบลนำร่องซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรามาปรับใช้คือ1.เลือกประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 2.หาเจ้าภาพทั้งทีมงานและงบประมาณ ที่ควรเป็นหลักคือ องค์กรชุมชนในประเด็นนั้น หน่วยงานภาคีและอบต. เช่น เรื่องน้ำ มีกลุ่มไหนเกี่ยวข้องบ้าง โดยโครงสร้างคือกม.กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มฯลฯ ซึ่งเป็นทุนทางสังคม และคนในหน่วยงานภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทำเป็นโครงการ หาทีมงานและหัวหน้าทีม จากนั้นจัดวงเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้สู่เป้าหมาย และสร้างความรู้ที่ยังขาดอยู่โดยความร่วมมือกับทีมวิชาการ(ถ้าหาได้)

ที่จริง การประชุมประจำเดือนเป็นครั้งที่4 คือวงเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายกว้างๆตามMOUที่ตกลงกันใน33หน่วยงานนั่นเอง ซึ่งผมคิดว่า เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์แนวระนาบเพื่อไปสู่ประเด็นการทำงานในลำดับต่อไป

ทีมงานกลางต้องหาทีมย่อยลงประเด็นเรียนรู้ประกบทีมใหญ่ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคุณเอื้อ) วงเรียนรู้คุณเอื้อลดเหลือครึ่งวัน เน้นความสัมพันธ์แนวราบให้มากขึ้นเพื่อเปิดทางในเชิงนโยบาย และประชาสัมพันธ์   ทั้งความร่วมมือและงบประมาณ ทีมกลางต้องเป็นคุณอำนวย      สนับสนุนการเรียนรู้วงคุณเอื้อตามเป้าหมายซึ่งคณพัฒน์เข้าใจและทำได้ดี ส่วนหนึ่งก็ต้องจัดขบวนเป็นคุณอำนวยประเด็นย่อยตามภารกิจของตัวเองลงไปเดินงานเชิงพื้นที่ที่รับผิดชอบในตำบลและเครือข่ายระดับอำเภอ ผมขอเสนอตัวเป็นทีมคุณอำนวยประเด็นกองทุนสวัสดิการตำบล ซึ่งต้องการเจ้าภาพทั้งคุณอำนวยและคุณกิจในพื้นที่

โดยMOU คุณเอื้อทั้งหมดต้องช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของตนเองเข้ามาร่วมงาน และเราก็ทำงานภายใต้ภารกิจร่วม จึงน่าจะรื่นไหลได้ดี

 

 

  • ยังคิดถึงท่าน ผู้ว่า วิชม อยู่เหมือนกันครับ
  • สุดยอด CKO.