10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (8.สร้างฐานความรู้ให้ตรงตามความต้องการในการเรียนรู้และตามค่านิยมองค์กร)

ความรู้จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมันถูกจัดเก็บในแบบที่บุคลากรและองค์กรสามารถเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้

ความรู้จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมันถูกจัดเก็บในแบบที่บุคลากรและองค์กรสามารถเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่หลายๆ องค์กรก็มีข้อมูลมากเกินกว่าจะทำอะไรกับข้อมูลเหล่านั้นได้ ดังนั้น องค์กรจึงต้องวิเคราะห์แยกแยะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยการประเมินคุณค่าให้ถ่องแท้ จากนั้นจึงจัดเก็บไปตามความต้องการในการเรียนรู้และตามการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานควรจะเข้าถึงความรู้ที่ถูกจัดเก็บนั้นได้โดยง่ายและไม่มีข้อจำกัด อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวก็ควรจะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ ตามหัวข้อ และตามความต้องการในการเรียนรู้ของพนักงานและตามจุดประสงค์การนำไปใช้เฉพาะเรื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (2)

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
แล้วเราจะมีวิธีการ/ขั้นตอนยังไงบ้างในการจัดเก็บความรู้ดังกล่าว หากยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร
wichit.c
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ผมขอแยกประเด็นคำถามเป็น 2 ข้อครับ

1) วิธีการ/ขั้นตอน การจัดเก็บความรู้

2) การสนับสนุน

  • วิธีการ/ขั้นตอน การจัดเก็บความรู้ สำหรับประเด็นนี้ผมคิดว่าแต่ละคน/องค์กร คงมีวิธีการแตกต่างกันไป พอจะยกตัวอย่างได้บ้าง ตามนี้ครับคือ 1) จะต้องวิเคราะห์และจำแนกความรู้ออกมา 2)จากนั้นก็ดำเนินการจัดเก็บความรู้โดยเครื่องมืออาจเป็นตั้งแต่วัสดุ/อุปกรณ์ง่ายๆ อย่าง แฟ้ม ตู้เอกสาร ไปจนถึงการนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตอลที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บ

 

  • การสนับสนุน ปัจจุบันคิดว่าเกือบจะทุกหน่วยงานน่าจะได้รับการสนับสนุนบ้างน่ะครับ หากสังเกตุให้ดี อย่างน้อยก็คงมี แฟ้มต่างๆ ตู้เก็บเอกสาร แม้กระทั่ง(ขี้เหล่สุดๆ) ยังต้องมีระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บหมวดหมู่ของความรู้ สำหรับหน่วยงานที่พร้อมด้านงบประมาณมากหน่อยก็อาจมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใช้ในองค์กร (กรณีระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

บทสรุป : องค์กรส่วนมากมีการจัดเก็บความรู้ แต่อาจไม่ได้จัดการ นั่นคือ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดการความรู้ เท่าที่ควร

วิชิต