ได้รับความรู้อะไรจากการเรียน CAI

      จากการเรียน CAI แรกเริ่มได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Authorware การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น การวางแผ่นงาน การสร้างช่องสำหรับการลงทะเบียนของผู้เข้ามาใช้งาน บทเรียนของเรา การปรับแต่งภาพพื้นหลัง การใส่ตัวอักษร ปรับแต่งตัวอักษร การใส่รูปภาพเพื่อประกอบในแผ่นงาน การเรียงลำดับการเคลื่อนไหวของวัตถุ  ทิศทางในการเคลื่อนไหวของวัตถุ  และรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุ  เมื่อได้รับความรู้ในการวางรูปและการเคลื่อนไหวแล้ว  ก็เป็นเรื่องของการสร้างภาพหรือตัวการ์ตูนด้วยตนเอง โดยมีภาพการ์ตูนที่วาดสำเร็จแล้วเป็นต้นแบบในการทำภาพตัวการ์ตูนให้เคลื่อนไหวได้ในโปรแกรม Flash  การสร้างปุ่มที่จะนำมาให้งานในการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Photoshop ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Silanat V1ความเห็น (0)