ณ วันนี้  เราเอารุปขึ้นสู่ยอดเสาได้ ดีใจจัง  ขอบคุณ อ้อ & ตุ๊ก (ที่ขึ้นรูปช้าเพราะรอรูปมันหดจะได้ดูเพรียว รอไม่ไหวแล้วอาจารย์จะตัดเกรดแล้ว  จบก่อนค่อยผอมแล้วกัน  หรือจะไม่มีวันนั้น)