เนติบัณฑิตยสภารับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร

มาตรฐานหลักสูตร
เนติบัณฑิตยสภาได้พิจรารณาให้การรับรองมาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วว่ามีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะของผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2)  ซึ่งทางคณะฯได้รับหนังสือให้การรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาลงวันที่ 31 มีนาคม 2549  เป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง จึงได้นำมาบอกกล่าวให้ทราบกัน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิติ-มน.ความเห็น (2)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วาสนา อาจารย์ท่านอื่นๆ และทีมงาน NU ทุกท่าน
  • ทราบมาว่า มีหลักสูตรนิติศาสตร์นานาชาติ ไม่ทราบว่า หลักสูตรนี้ได้รับการรับรอง(จากไทย+เทศ)พร้อมกันหรือเปล่าครับ
  • กฎหมายเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนทั่วไป...
  • ถ้าหากว่า ทีมงานของอาจารย์มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง น่าจะมีประโยชน์กับสมาชิกมากทีเดียว โดยเฉพาะถ้าทำเป็นชุดบทความ (series) และมีภาพประกอบ
  • ขอให้อาจารย์ ทีมงาน และบัณฑิตนิติศาสตร์ทุกท่านมีกำลังกาย + กำลังใจในการส่วนสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมส่วนรวมครับ
อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณเล็กครับที่นำข่าวสารดีๆ มาเล่าสูกันฟัง