• เราๆ ท่านๆ อาจจะสงสัยว่า ออกกำลังแบบไหนช่วยให้ผอมได้เร็ว ดร.วาซซิลิส มอนจิออซ อาจารย์มหาวิทยาลัยอริสโตเติล แห่งเธซซาโลนิคิ ประเทศกรีซมีข่าวดีมาฝากครับ...

อาจารย์วาซซิลิสทำการทดลองในผู้หญิง 14 คนทั้งที่น้ำหนักปกติและน้ำหนักเกิน นำมาสุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 • กลุ่มที่หนึ่งให้เดินบนลู่วิ่งไฟฟ้า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือให้ออกกำลังแรงปานกลาง กลุ่มที่สองให้ออกกำลังอย่างหนัก

เมื่อครบ 4 สัปดาห์ปรากฏว่า กลุ่มที่ออกกำลังแรงปานกลางลดน้ำหนักได้ 3.18 กิโลกรัม กลุ่มที่ออกกำลังอย่างหนักลดน้ำหนักได้ 1.82 กิโลกรัม

 • แต่เมื่อวัดมวลน้ำหนักที่ไม่ใช่ไขมัน (fat-free mass) ซึ่งมีแนวโน้มจะแปรตามมวลกล้ามเนื้อ ปรากฏว่า
 1. กลุ่มที่ออกกำลังปานกลางมีมวลน้ำหนักที่ไม่ใช่ไขมันลดลงน้อยกว่า 0.227 กิโลกรัม
 2. กลุ่มที่ออกกำลังอย่างหนักมีมวลน้ำหนักที่ไม่ใช่ไขมันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.454 กิโลกรัม

อาจารย์ ดร.วาซซิลิซให้ข้อคิดไว้อย่างนี้...

 1. ออกกำลังกายปานกลางผอมเร็วกว่า:
  ถ้าคิดในระยะสั้น... การออกกำลังกายปานกลางผอมเร็วกว่าออกกำลังกายอย่างหนัก
  สาเหตุอาจมาจากการออกกำลังกายอย่างหนักทำให้หิวมากขึ้น กินมากขึ้น และการออกกำลังกายอย่างหนักมีส่วนทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า
 2. ออกกำลังกายผสมผสานดีกว่า:
  ถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักระยะยาว... การออกกำลังกายผสมผสานน่าจะดีกว่า แนะนำให้ออกกำลังหลายวิธี ผสมผสานกันได้แก่ ออกกำลังแบบแรงปานกลาง เช่น เดินเร็ว ฯลฯ ออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง ฯลฯ และออกกำลังต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก ดึงสปริง ฯลฯ ร่วมกัน
 • การออกกำลังกายต้านแรงและการออกกำลังกายอย่างหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้มากกว่า กล้ามเนื้อเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าเนื้อเยื่อไขมัน

สรุป:

 1.  
  • มีการออกกำลังกายวิเศษ(ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว)หรือไม่:
   คำตอบคือไม่มี เรื่องออกกำลังกายคล้ายกับอาหารที่ว่า “มีอาหารดี แต่ไม่มีอาหารวิเศษ” การออกกำลังกายก็คล้ายกันคือ “มีการออกกำลังกายดี แต่ไม่มีการออกกำลังกายชนิดวิเศษ”
  • ออกกำลังกี่วิธีดี:
   คำตอบทั่วไปน่าจะเป็น 3 วิธีอย่างที่อาจารย์วาซซิลิซแนะนำ หรืออย่างน้อยควรมีการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ ฯลฯ ออกกำลังกายต้านแรง และยืดเส้น (stretching)
   การกินอาหารให้ดีกับสุขภาพควรกินหลายอย่าง อย่างละพอประมาณ การออกกำลังกายก็เช่นเดียวกัน แนะนำให้ออกกำลังกายหลายวิธี และออกกำลังให้พอประมาณ
  • ออกกำลังมากเท่าไหร่ดี:
   เทียบเท่าการเดินเร็ววันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือวิ่งจ๊อกกิ้งคราวละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
   นี่เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ เด็กควรออกกำลังกาย หรือเล่นออกแรงอย่างน้อยวันละ 60 นาที

   แหล่งข้อมูล: