ถอดเรื่องเล่า.....จากการนำเสนอ KM

วันนั้น ทีมงานของจังหวัดสิงห์บุรี จัดได้ว่ามีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อทำงานดังกล่าวตามตัวชี้วัดของจังหวัด เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด .....

ถอดเรื่องเล่า.....จากการนำเสนอ KM

   เมื่อได้เข้ามาร่วมทีมงาน “จัดการความรู้” ก็ทำให้เห็นอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างกับองค์กรส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมกองวิจัย ซึ่งมี ผอ. มนตรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะ KM ของจังหวัดสิงห์บุรี ที่มาแลกเปลี่ยนและรับฟังการทำงานจัดการความรู้กับทีมงานส่วนกลาง  
   วันนั้น ทีมงานของจังหวัดสิงห์บุรี จัดได้ว่ามีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อทำงานดังกล่าวตามตัวชี้วัดของจังหวัด เช่น  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ชลประทาน  สาธารณสุข  เกษตร  และหน่วยงานอื่นๆ   รวมประมาณ 30 คน  การสนทนาเริ่มจาก
     1. แนะนำชื่อ และหน่วยงาน
     2. นำเสนอความรู้เรื่อง  แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้  โดย  คุณสำราญ  สารบรรณ์  ซึ่งสรุปได้ว่า 1)  KM ต้องเริ่มจากใจ  2)  ทำเป็นเนื้องานเดียวกัน  3)  สร้างสังคมแห่งปัญญา
4)  ทำบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  และ 5)  ใช้และเลือกเครื่องมือให้เป็นและเหมาะกับงานที่ทำ
     3.  นำเสนอตัวอย่างการจัดการความรู้ โดย คุณอุษา  ทองแจ้ง  ที่ยกตัวอย่างของจังหวัดน่าน และจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งสรุปได้ว่า  1)  วิเคราะห์งานและความรู้ที่ต้องทำและต้องใช้มีอะไรบ้าง  2)  ประเมินคลังความรู้ที่ตนเองและกลุ่มมีอยู่นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง 3)  จัดการความรู้เพื่อ “บ่งชี้ความหมาย” ให้ได้  และ  4)  ยกตัวอย่างเครื่องมือ รูปร่างหน้าตา  การนำไปใช้  ผลที่เกิดขึ้น และประโยชน์
     4.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  โดยการถาม -  ตอบ  ตามประเด็นที่สงสัย  เช่น  ใช้เวลานานมั้ยในการสร้างความเข้าใจ  และ ทำอย่างไรถึงจะให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เป็นต้น
    ส่วนการสรุปสุดท้ายอยู่ที่  ทีมงานของจังหวัดสิงห์บุรี ขอความร่วมมือให้ทีมงานส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร ไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้กับสมาชิก KM ทั้งหมดที่จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ว่า “ KM ไม่ใช่เรื่องยาก  KM เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และทำเป็นเนื้อเดียวกันกับงานที่ทำอยู่ได้เลย”
     คือเรื่องราวที่ได้นำการจัดการความรู้” ไปขยายและแพร่กระจายสู่สาธารณชนที่ดิฉันได้สังเกตและบันทึกเป็น “เรื่องเล่าจากการนำเสนอ” จากเวทีการเรียนรู้  ส่วนการถ่ายโอนความรู้  เกี่ยวกับ “การสกัดและถอดองค์ความรู้” ที่มีอยู่ออกมาเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องราวที่ต้องทำกันต่อไป.


                                ศิริวรรณ  หวังดี

                              21 เมษายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)