กำเนิด NUKM Blog (ตอนอวสาน)

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(ตอน7) "Click"          (ตอน6) "Click"          (ตอน5) "Click"          (ตอน4) "Click"          (ตอน3) "Click"          (ตอน2) "Click"          (ตอน1) "Click"

          เผลอแผลบดียว เล่าจะจบแล้ว ความจริงเนื้อเรื่อง กำเนิด NUKM Blog แท้ๆ จบ ตั้งแต่ (ตอน7) ที่แล้ว แล้วละค่ะ เนื่องจากคลอดยาก แต่พอลืมตาดูโลกไม่นานก็โตไว ฉะนั้น ตอนนี้ทุกท่านย่อมสามารถติดตามพัฒนาการได้ด้วยตนเองแล้ว  แต่ต้องด้วยการ อ่าน และเขียน Blog เป็นประจำนะค่ะ  รับรองว่าท่านจะเห็นพัฒนาการ.........

          ทบทวนสักนิ๊ดนะค่ะ ใน(ตอน1) ของ กำเนิด NUKM Blog ดิฉันเล่าว่า ดิฉันต้องพูดตามกรอบ ซึ่งกรอบประเด็นนำเสนอ มี หัวข้อ ดังนี้

 1. ชื่อชุมขน............มหาวิทยาลัย.........
 2. ชื่อ Facilitator...........
 3. จำนวนสมาชิกใน Cop........
 4. Website ของ Cop (ถ้ามี)............. หัวข้อที่ 1 ถึง 4 เล่าได้แบบม้วนเดียวจบใน (ตอน1)
 5. พัฒนาการ การก่อเกิดของกลุ่ม....... หัวข้อที่ 5 นี้ เป็น เนื้อเรื่อง จึงเล่ายาวหน่อย ปาเข้าไป  6 ตอน และจบแบบ Happy ending ไปแล้วใน (ตอน 7)  
 6. Core Business / Core Value / Key success.........ต่อไปนี้ เป็นหัวข้อที่ 6 - 10   
 7. ความสัมพันธ์ของสมาชิก.........
 8. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก................
 9. ความยั่งยืนของกลุ่ม...........
 10. ระบบการจัดการความรู้......................ซึ่งดิฉันขอสรุปรวดเดียวจบ เป็นตอนอวสาน ในวันนี้ ดังต่อไปนี้นะค่ะ 

Core Business ของ NUKM Blog

 1. วัตถุประสงค์แรก คือ การสร้างเวทีเสมือน (Virtual space) เพื่อให้มีพื้นที่แลกปลี่ยนเรียนรู้ในภารกิจต่างๆ เพื่อต่อยอด QA ด้วย KM  ให้เกลียวพลังของการพัฒนามากขึ้นเป็นทวีคูณ
 2. ทำไปทำมา พลอยได้วัตถุประสงค์หลักของ Cop คือ ให้เป็นชุมชนแกนหลัก (Core community) ที่จะสามารถผลิต (generate) ชุมชนอื่นๆ ออกมาเป็นระยะๆ ตามความพร้อมของแต่ละชุมชน

Core Value ของ NUKM Blog

      NUKM blog ยึดมั่นในคุณค่าร่วม ดังนี้

ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำเอาผลสำเร็จที่เป็นประสบการณ์จริงมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เมื่อนำความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จะเป็นเกลียวพลังของการพัฒนาคน  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

ประดุจดั่ง พลังของเกลียว  "พายุหมุน เทา - แสด"

สีเทา คือ สีของสมอง  หมายถึงความคิดหรือความมีสติปัญญา

สีแสด คือ สีผสมระหว่างสีแดงกับสีเหลือง

สีแดง  หมายถึง  สีแห่งความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เยี่ยงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สีเหลือง  หมายถึง  สีแห่งพุทธศาสนาหรือองค์พระพุทธชินราช

ดังนั้น สีเทา - แสด  จึงหมายถึง "มีความกล้าหาญที่จะคิดอย่างมีคุณธรรม"  

พลังของเกลียว "พายุหมุน เทา - แสด"  จึงเป็น เกลียวพลังความกล้าหาญของ ชาว มน. ที่จะคิดพัฒนางานและพัฒนาองค์กรให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีคุณธรรม

Key Success Factors ของ NUKM Blog

กุญแจไขความสำเร็จของชุมชนนี้ อยู่ที่

    1.  มีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

    2.  มีความต่อเนื่องจากการเสริมแรงกระตุ้นซึ่งกันและกัน

    3.  มีความรู้หลากหลายเลือกได้ตามความต้องการ

    4.  มีความสัมพันธ์กันในทุกระดับภายใต้โครงสร้างแนวราบ (แบบใจสั่งมา)

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน NUKM Blog

   1.  เป็นทั้งแบบ B2B : คุยกันบน blog และ F2F : นัดพบเจอหน้าคุยกัน (เช่น วันรวมพลคนเขียน blog ของ มน.)

  2.  สมาชิกทั้งระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ สื่อสารถึงกันและกันโดยตรง (ท่านอธิการบดี ก็มาอยู่ใกล้ๆ ให้คุยด้วย)

  3.  สมาชิกหลากหลายสาขาวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบข้ามสาขา 

  4.  สมาชิกในชุมชนมีทั้งต่างสถาบัน ต่างองค์กร มีทั้งต่างคณะ และต่างหน่วยงานภายในสถาบันเดียวกัน  ตลอดจนสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศก็สื่อสารถึงกันและกันได้

  5.  มีทั้งผู้ให้ (ผู้เขียน / ผู้เสนอแนะ)  และผู้รับ (ผู้อ่าน / ผู้เสนอแนะ)

  6.  มีทั้งกลุ่มผู้แลกเปลี่ยนเรื่องที่เป็นนานาสาระ  และกลุ่มผู้แลกเปลี่ยนเรื่องเฉพาะทาง

  7.  ไม่มีพรมแดนของเวลา สถานที่ และความเชื่อถือศรัทธา

 

 

ระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอกของ NUKM Blog

          ชุมชน NUKM blog  ตั้งอยู่บนฐานของ Gotoknow ที่สุดแสนจะ High Tech. และสะดวกใช้  ดังนั้น ระบบ Gotoknow สร้างระบบไว้หลายวิธี  ที่ทุก blog ในชุมชน NUKM blog หรือชุมชนอื่นๆ  สามารถเชื่อมโยงตนเองสู่โลกกว้างภายนอกตามต้องการได้ แบบเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆ

          เช่น แต่ละ blog สามารถไปอยู่ร่วมกับชุมชนอื่นๆ อีกกี่ชุมชนก็ได้  ไม่มีการขืนใจให้รักเดียวมั่นคงตลอดไป

          หรือจะใส่ blog link / web link ที่แอบปิ๊งอยู่ฝ่ายเดียว กี่ link ก็ได้

          หรืออยากจะรู้ว่าใครในโลกนี้ที่ปิ๊งเราบ้าง ก็สามารถใส่แผนที่โลกดูได้

          นอกจากนี้  NUKM blog ยังได้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเวที UKM ครั้งที่ 2 / 2549 แบบ F2F แหมบๆ เมื่อไม่นานมานี้

 

 

ความยั่งยืนของ NUKM Blog

ในโลกนี้ ไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกคะ  เพียงแต่บางอย่างอาจทนอยู่ได้นานหน่อย แต่ก่อนมี web site ก็ว่าเจ๋งแล้ว มีทั้ง web board มี E-mail ก็คิดว่าสุดยอด  มาบัดนี้ blog แซงหน้า แซงโค้ง เบียด web site จะตกถนนอยู่แล้ว ดังนั้น Cop  ก็เช่นกัน เกิดได้ก็ตายได้  อย่าจริงจังกับความยั่งยืนถาวรมากนัก

ชุมชน NUKM blog ถ้านับว่าเกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 48  "Click" มาถึงวันนี้ ก็มีอายุประมาณ 9 เดือนเศษ เท่านี้ ถือว่ายั่งยืนไหมค่ะ?

ถ้าพอถือได้ว่า "ยั่งยืน" ความยั่งยืนดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก "คุณค่า" ของ NUKM blog ที่ช่วยสร้าง "วัฒนธรรม"  ของชุมชน ดังนี้

  1.  วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  2.  วัฒนธรรมชื่นชมยินดี เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

  3.  วัฒนธรรมเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ เคารพในความแตกต่างทางความคิด

  4.  วัฒนธรรมการเรียนรู้ ฝึกคนให้เป็นคนใฝ่รู้ ช่างสังเกตจดจำ และสรุปเป็นประเด็นสำคัญออกมาเป็นบันทึก

  5.  วัฒนธรรมการประเมินตนเอง  

ระบบการจัดการความรู้

ระบบการจัดการความรู้ NUKM  แสดงได้ดังโมเดล วงกลม 4 วง ในกรอบสี่หลี่ยม ที่มีลูกศรชี้ทิศทาง (ที่มา : ออกแบบโดย ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  จาก  SECI model ของ Nonaka) ดังนี้

เริ่มจาก  มุมบนซ้ายมือ ความรู้ฝังลึก (Tacit K.) จากประสบการณ์ตรงของบุคคล  ได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) ระหว่างกัน ในวงชุมชน (Socialization) อย่างมีเป้าหมาย 

จากการแปลงความรู้ฝังลึกของผู้ปฏิบัติจริงออกมาเป็นคำพูด  ทำให้มีข้อมูลใหม่ๆ ปรากฎ (Externalization) และมีการรวบรวมความรู้ เพื่อนำไปทดลองปฏิบัติ ทำให้ความรู้ยกระดับ มุมบนขวามือ 

ความรู้ที่ยกระดับ  ได้รับการถ่ายทอดด้วยการบันทึกโดยผู้ปฏิบัติสู่คลังความรู้ ICT : Blog มุมล่างขวามือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit K.) ต่างๆ ในคลังความรู้ ถูกประมวลเข้าด้วยกัน (Combination) ได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาอีก

ความรู้ใหม่ที่ประมวลได้จาก ICT : Blog  ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ (อย่างมีเป้าหมาย) มุมล่างซ้ายมือ ทำให้มีการเรียนรู้  เกิดความรู้ฝังลึก (Internalization) ในบุคคล  เพื่อหมุนวนกลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไม่รู้จักจบ และอย่างเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นต่อไป และต่อๆไป

 

กำเนิด NUKM Blog จบบริบูรณ์ แล้วค่ะ 

 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (6)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...
 • บทความชุด (series) นี้ดีทั้งสาระ บันเทิง ภาพ วิสัยทัศน์ และจินตนาการ
 • NUKM blog เป็นคล้ายกับสถาบันการศึกษา "ใหม่" แบบ interNU-intraNU... ในอนาคตน่าจะให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม km ด้วย
 • ที่นี่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรๆ จากครูบาอาจารย์ พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ หลายท่าน
 • ขอขอบคุณครับ
 • อือม์... อยู่ๆ ก็นำภาพขึ้นบล็อกไม่ได้...ภาพขึ้นมาเป็นลิ้งค์แทน ขอความกรุณาแนะนำวิธีไปทาง e-mail...
อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
 • ฟังดูชื่อแล้วหวาดเสียวจังครับ "กำเนิด NUKM Blog (ตอนอวสาน)" ตกใจหมดนึกว่า NUKM Blog อวสาน แต่อ่านดีๆ อ้อ กำเหนิด ตอนอวสาน อยู่ในวงเล็บ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์มาลินีมากครับสำหรับบันทึกประวัติศาสตร์ชุดนี้ จะมีประโยชน์มากยิ่ง ๆ ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เฮ้อ! โล่งอก จบไปแล้ว 1 เรื่อง

เกิดมา ดิฉันก็เพิ่งเคยเขียน เรื่องสั้น mini series แบบนี้ ก็ครั้งนี้แหละค่ะ

ข้อดีอย่างหนึ่งของการบันทึกแบบนี้ คือ เป็นการบังคับตัวเองให้บันทึกอย่างต่อเนื่อง

เป็นวิธีที่ดิฉันใช้ดัดหลังตัวเอง (ให้ขยันบันทึก)

อ้อ! วิธีเอา presentation ที่ไปพูด ไปบรรยายตามที่ต่างๆ มาบันทึกแบบนี้ ทำให้เหมือนมี script ย่อ เป็นแนวทางในการเขียน และก็เป็นเรื่องที่ตรงกับความถนัด จึงพอช่วยให้ดิฉันอยู่กับร่องกับรอยได้

ขอกราบขอบพระคุณ แฟนๆ ทุกท่านที่เป็นกำลังใจ

ดิฉันจะพยายามเลี้ยงดู NUKM blog ต่อไป ให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร ของประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกๆ คน 

 

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
อ่านบันทึกของอาจารย์ทั้ง 7 ตอนกับอีก 1 เรื่องที่อาจารย์ไปเป็นคุณ FA แล้วเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบันทึกวันนี้ค่ะ
ขอบคุณความทุ่มเทที่สัมผัสได้ในทุกตัวอักษรของอาจารย์มาณ.ที่นี้ด้วยค่ะ
sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

สุดยอดค่ะอาจารย์