ร้านค้าสวัสดิการชุมชน (1)

สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน ตุลาคม 2548

            เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2549  ที่ผ่านมา  ก่อนจะเดินทางกลับในเมือง  เมื่อออกจากที่ทำการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริกแล้ว  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้แวะไปที่องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  เพื่อที่จะคุยกับพี่นก  ยุพิน  รวมทั้งกรรมการคนอื่นๆ (ถ้าอยู่) ว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง  เมื่อไปถึงที่ทำการซึ่งเป็นเวลาเย็นมากแล้ว  ปรากฎว่าที่ทำการปิด  คณะกรรมการที่ดูแลร้านค้าสวัสดิการชุมชนบอกว่าพี่นกกลับบ้านไปแล้ว  พร้อมกับโทรศัพท์ประสานงานกับพี่นกว่าผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์มาถึงแล้ว  ผู้วิจัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปหลอกหลอนที่บ้าน ให้พี่นกรออยู่บ้าน  ความจริงพวกเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าบ้านพี่นกอยู่ตรงไหน  พอดีได้กลิ่นธูปก็เลยไปตามกลิ่น  สักพักก็เห็นคนเสื้อเหลือง  (แต่ไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะคะ) รออยู่ที่หน้าบ้าน  มองไปมองมา “พี่นก” นั่นเอง 
            หลังจากเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมของบ้านแล้ว  พร้อมกับสวาปามอาหารไปจำนวนหนึ่ง  และพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้ว  ก่อนจะเดินทางกลับ  พี่นกได้นำบันทึกที่เขียนเพิ่มเติม  รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับร้านค้าสวัสดิการชุมชน  ซึ่งนำเงินในส่วนของกองทุนสวัสดิการคนทำงานมาลงทุน  มอบให้กับผู้วิจัย  ซึ่งบันทึกที่เขียนเพิ่มเติม  ผู้วิจัยได้นำลงใน Blog แล้ว  วันนี้รวมทั้งวันต่อๆไปจะนำข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าสวัสดิการชุมชนมาเล่าสู่กันฟังนะคะ


รายงานการคำนวณคิดต้นทุนขายสินค้าประจำเดือน  ตุลาคม  2548


ราคาขายที่ตั้งในรายการสินค้า

ราคาทุนของสินค้าที่ซื้อ

จำนวนเงินที่ขายในเดือนตุลาคม  2548

104,380.00

91,876.28

26,857.00

ราคาขายในรายการที่ตั้ง 104,380.00 บาท  คิดเป็นราคาทุน       =    91,876.28 บาท
ขายสินค้าในเดือนตุลาคม 2548 ขายได้ 26,857.00 บาท คิดเป็นราคทุน                      =    91,876.28 x 26,857.00
                104,380.00
ราคาทุนของยอดขายประจำเดือนตุลาคม  2548           =          23,639.79  บาท

                                    รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


            ค่าใช้จ่ายในการขาย                                 1,442  บาท
            ค่าเช่าร้านค้า                                            1,000  บาท
            ค่าโทรศัพท์                                                 -       บาท
            ค่าไฟฟ้า                                                      201  บาท
            ค่าน้ำประปา                                                   86  บาท
                        รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                        2,729 บาท


                                              งบกำไร-ขาดทุน
           
            ขายประจำเดือนตุลาคม                              26,857.00          บาท
ลบ        ต้นทุนขาย                                                23,639.79          บาท
            กำไรขั้นต้น                                                 3,017.21           บาท
ลบ        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                          2,729.00           บาท
            กำไรสุทธิ                                                       488.21           บาท

                            รายงานสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน  ตุลาคม  2548

ราคาขายของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาขายที่ซื้อระหว่างเดือนตุลาคม  2548

ราคาขายที่ขายได้ประจำเดือนตุลาคม
2548

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนตุลาคม
2548

-

104,380.00

26,857.00

77,523.00

ราคาทุนของสินค้าต้นเดือนยกมา

ราคาทุนที่ซื้อระหว่างเดือนตุลาคม 
2548

ราคาทุนที่ขายประจำเดือนตุลาคม  2548

สินค้าคงเหลือสิ้นเดือนตุลาคม 
2548

-

91,876.28

23,639.79

68,236.49

สรุปสินค้าคงเหลือตามระบบบัญชีชาวบ้านประจำเดือน  ตุลาคม  2548
            ราคาขายคงเหลือเป็นจำนวนเงิน       77,523.00          บาท
            ราคาทุนคงเหลือเป็นจำนวนเงิน         68,236.49          บาท

รายงานการขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย
ประจำเดือน  ตุลาคม  2548

วัน/เดือน/ปี

จำนวนเงินขายสินค้าในแต่ละวัน (บาท)

4  ตุลาคม  2548

623

5  ตุลาคม  2548

465

6  ตุลาคม  2548

469

7  ตุลาคม  2548

784

8  ตุลาคม  2548

403

9  ตุลาคม  2548

977

10 ตุลาคม  2548

702

11 ตุลาคม  2548

635

12 ตุลาคม  2548

1,372

13 ตุลาคม  2548

641

14 ตุลาคม  2548

391

15 ตุลาคม  2548

866

16 ตุลาคม  2548

1,025

17 ตุลาคม  2548

1,566

18 ตุลาคม  2548

991

19 ตุลาคม  2548

738

20 ตุลาคม  2548

782

21 ตุลาคม  2548

696

22 ตุลาคม  2548

1,417

23 ตุลาคม  2548

1,303

24 ตุลาคม  2548

1,042

25 ตุลาคม  2548

1,082

26 ตุลาคม  2548

1,065

27 ตุลาคม  2548

1,061

28 ตุลาคม  2548

1,353

29 ตุลาคม  2548

827

30 ตุลาคม  2548

1,277

31 ตุลาคม  2548

2,304

รวมขายสินค้าทั้งสิ้น

26,857

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-donchaithoenความเห็น (0)