การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 2/2549 (4.1)

หากคีย์ข้อมูลเกินวันที่ 15 (ของทุกเดือน) ข้อมูลจะคีย์ไม่เข้า ต้องไปคีย์ในวันที่ 1 ของเดือนต่อไป ทำไมถึงเป็นอย่างนี้? ก็เพราะว่าระเบียบของเราบอกว่าถ้าเป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินออมไม่เกินวันที่ 15 ต่อไปถ้าหากว่าคนไหนตาย แล้วไม่จ่ายเงินภายในวันที่ 15 ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการไป นี่เป็นอีกมาตรการหนึ่งของเครือข่ายฯ
            สำหรับวาระที่ 4 ของการประชุมเครือข่ายฯสัญจร  ครั้งที่ 3/2549  เป็นเนื้อหาในส่วนของเรื่องเสนอเพื่อทราบ  ซึ่งประกอบด้วย  การรายงานความก้าวหน้า  การตรวจสอบกองทุนร่วม  (เอกสาร,หลักฐาน)  และการจัดการความรู้ 3 ระดับ  (เครือข่าย , กลุ่ม , สมาชิก) มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
            วาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
            ประธานเริ่มต้นด้วยการโยนหน้าที่ไปที่ อ.สมพิศ  ซึ่งเป็นเลขานุการของเครือข่ายฯให้รายงานความก้าวหน้าของกองทุนต่างๆในเครือข่ายฯ 
            อ.สมพิศ  ได้บอกว่าในส่วนของรายงานความก้าวหน้ามีเนื้อหาประกอบด้วยจำนวนสมาชิก  การเข้า-ออกจากการเป็นสมาชิก  รายงานกองทุนต่างๆ  รวมทั้งเรื่องการขยายผลด้วย
            ประธาน  ขอเป็นผู้เริ่มต้นรายงานโดยกล่าวว่า  ตอนนี้เราได้มีการเชื่อมประสานกับทาง พมจ.ลำปาง (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง)  และ  แหล่งทุน คือ  พอช.  เราได้รับงบประมาณมา 350,000 บาท  จะดำเนินการในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนธันวาคม  โดยจ้าง อ.ดิเรก (คนเดิม) มาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมให้จนถึงกระทั่งเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม  สามารถที่จะปิดรายงานงบดุลต่างๆของแต่ละกลุ่มได้  รวมทั้งสามารถพิมพ์ใบเสร็จ  พิมพ์สมุดประจำตัวเหมือนธนาคารได้  จะมีอาสาไอทีจำนวน 2 คน  ที่ต้องจ้างในโครงการนี้  โดย อ.ดิเรก  จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการพัฒนาโปรแกรม  ใช้พื้นที่นาก่วมใต้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการในระดับกลุ่ม  พอเสร็จในขั้นตอนนี้ก็จะให้อาสาไอที (คนหนึ่งทำงานที่ พมจ.  มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 7,500 บาท) มาช่วยลงโปรแกรมที่   อ.ดิเรก  พัฒนาลงไปทุกกลุ่ม  และติดตามให้เสร็จภายใน 6 เดือน  แต่ 2 คนนี้  ไม่ได้หมายความว่าให้เขามาคีย์ข้อมูลนะครับ  เขาจะเป็นคนไปใส่โปรแกรมให้  และติดตาม  แก้ไข  ถ้าหากเกิดปัญหาต่างๆขึ้น  ดังนั้น  แต่ละกลุ่มก็จะต้องให้คนของกลุ่มคีย์ข้อมูลให้เสร็จภายในกำหนดนี้  เพราะฉะนั้นอาสาไอทีจะต้องลงไปทุกกลุ่ม  เราจ้าง อ.ดิเรก  ประมาณ 200,000 บาทในการพัฒนาโปรแกรม  ในระดับเครือข่ายฯก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกัน  ข้อมูลต่างๆของแต่ละกลุ่มจะสามารถ Link เข้ามาที่เครือข่ายฯได้  ทุกเดือนจะต้องมีการ Link ข้อมูลเข้ามาสู่ในระดับเครือข่ายฯโดยใช้ระบบออนไลน์  นี่คือ  ความก้าวหน้าทีกลุ่มจะต้องทำภายในระยะเวลา 9 เดือนนี้  ทีนี้  ในขณะที่มีการปฏิบัติการนี้  ทุกกลุ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว  ต่อไปข้อมูลต้องชัดเจน  ต้องเป็นปัจจุบัน  มันถึงจะเชื่อมโยงในระดับชุมชนเข้ามาสู่ระดับจังหวัด  ในอนาคตระดับจังหวัดก็จะเชื่อมไปสู่จังหวัดอื่นๆ  แล้วก็จะเชื่อมสู่ระดับประเทศต่อไป  ตอนนี้ได้รับงบประมาณมาแล้ว  ทำบันทึกความร่วมมือแล้ว  คิดว่าเดือนเมษายน งบประมาณคงโอนเข้ามา  จะมีการพัฒนาใน 2 ระดับ  คือ  ระดับกลุ่ม  และ  ระดับเครือข่ายฯ 
            ทีนี้เงื่อนไขของโปรแกรมมันก็มีอยู่  อยากให้พวกเราช่วยกันพิจารณา  หากคีย์ข้อมูลเกินวันที่ 15 (ของทุกเดือน) ข้อมูลจะคีย์ไม่เข้า  ต้องไปคีย์ในวันที่ 1 ของเดือนต่อไป  ทำไมถึงเป็นอย่างนี้? ก็เพราะว่าระเบียบของเราบอกว่าถ้าเป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินออมไม่เกินวันที่ 15 ต่อไปถ้าหากว่าคนไหนตาย  แล้วไม่จ่ายเงินภายในวันที่ 15 ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการไป  นี่เป็นอีกมาตรการหนึ่งของเครือข่ายฯ  นี่เป็นรายงานความก้าวหน้าของการเชื่อมประสาน  ส่วนงานเรื่องตำบลละแสนคงจะเป็นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  มี 15 จังหวัดมาร่วมงาน  มีผู้มาร่วมงานประมาณ 700-800 คน  เป็นงานหนักพอสมควร  ถ้าเรายังทำข้อมูลไม่เสร็จภายในเดือนเมษายน  ก็คงจะไม่รู้ว่าจะพูดกับเขาอย่างไร 
            รายงานความก้าวหน้าอีกเรื่องหนึ่ง  คือ  ศตจ.ปชช. ได้อนุมัติงบประมาณ 75 ล้านบาทให้ดำเนินงานในส่วนของสวัสดิการ  เครือข่ายฯต้องขยายพื้นที่ไป 30 ตำบล  มันจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูกัน  เราได้รับงบประมาณในส่วนของกองทุนฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น 500,000 บาท  ผ่านสภาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง  เราจะต้องขยายผลอีก 20 ตำบล (ตอนนี้มี 10 ตำบลแล้ว) ให้ได้  ก็คงจะใช้พวกเรานี่แหละครับ  คงต้องอาศัยพวกเราให้เป็นวิทยากร  แล้วขยายผลต่อไป  มีแผนเอาไว้แล้ว  เราไม่ได้นิ่งนอนใจ  พยายามเชื่อมประสานทุกวิถีทาง  ครับ  นี่คือส่วนของผมที่ต้องการรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบ  ในฐานะที่เป็นประธานและเป็นคุณอำนวยด้วย  ต้องตามผมให้ทันนะครับ  หลายคนบอกว่าตามผมไม่ทัน  ถ้าตามผมทัน  พวกท่านก็จะเหมือนผมกันทุกคน  นี่คือ  ที่มาของการที่ต้องจัดการความรู้  ทุกคนจะต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผม  เอาไปไว้ในตัวเองให้ได้  ต้องใช้เวทีนี้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้
            วาระนี้และเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะ  แค่ฟังประธานคนเดียวก็....(ใครอยากเติมอะไรก็เติมลงไปได้เลยค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)