ลปรร ที่แท้จริง

 จากการเริ่มเล่าเรื่องกึ่งการประชุมที่เราตั้งอกตั้งใจ Deep Listening วันที่สองของการ ลปรร ท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์กำลังตั้งใจ หาวิธีคลายเครียด

ทีมปูนแก่งคอย(เสื้อขาว) กำลังฟังท่านอาจารย์ธวัช กล่าวสรุป เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศ

ออกนอกห้อง สาวๆเอื้ออำนวย เริ่มยิ้ม ออก

พี่จินตนา (เสื้อแดง)จาก ม.วลัยลักษณ์ เจ้าของ "จัดการความรู้สึก" (ตัวจริง) สีหน้าแสดงความพร้อมในการ ลปรร รวมทั้งท่านอาจารย์อุษา ชูชาติ(เสื้อม่วง)จากสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้ "สุนทรียสนทนา" กันอย่างเห็นตัวเป็นๆ เกือบจะ K2K (Knee to Knee)

ท่านวีรยุทธ(เสื้อเหลือง) กำลังตั้งใจฟังพี่จิน จาก ม.วัยลักษณ์ เล่าการเกิด จัดกิจกรรม OD (Organization Development) นอกจัดการความรู้สึก ให้นึกรักที่จะแลกเปลี่ยน เรียน รู้ ทีม OD ยังช่วยจัดการ รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ให้ด้วย

JJ