บ้านเดิมอยู่ลพบุรี ตอนนี้อยู่ตราด ทำงานอยู่เกาะช้าง จ. ตราด