ตัวอย่างการปรับแต่ง NetBSD เพื่อให้เห็น network

John
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไฟล์ที่ต้องปรับแต่งมีดังนี้

1. /etc/resolv.conf  เป็นไฟล์ไว้สำหรับระบุ dns server
2. /etc/rc.conf  ไฟล์  rc.conf เป็นหัวใจสำคัญในการปรับแต่ง

ตัวอย่างการปรับแต่งไฟล์ /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.131.1


ตัวอย่างการปรับแต่งไฟล์ rc.conf

#กำหนด ip address ให้กับ interface card โดยที่ rtk0 จะเป็นชื่อ interfaces card, inet จะหมายถึง protocol  ipv4 และ 192.168.131.100/24 หมายถึง ip address 192.168.131.1 และ มี netmask เป็น 255.255.255.0

ifconfig_rtk0="inet 192.168.131.100/24"

#กำหนด geteway เป็น 192.168.131.1
defaultroute=192.168.131.1

#กำหนด domain name
domainname=klubphet.dyndns.org

#กำหนด ชื่อ host
hostname=kp-mon

#เปิดการทำงาน secure shell
sshd=YES

#หยุดการทำงาน sendmail ซึ่งเป็น default
sendmail=NO

#กำหนด time server
ntpdate=time.psu.ac.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิควิธีการปรับแต่งและใช้งาน Serverความเห็น (0)