เรียนรู้จากเวทีคุณอำนวย ที่ บ้านผู้หว่าน

คุณอำนวยต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

     2 วัน ที่บ้านผู้หว่าน ในเวทีเสวนาคุณอำนวย 17-18 เมษายน 2549 บางส่วนของการได้เรียนรู้ ได้เล่าในช่วงของการทำ AAR แต่มีบางประเด็นที่ขอบันทึกเพิ่มเติมว่า...ได้เรียนรู้อะไร...และจะทำอะไร..อย่างไร...

 • ไม่ได้โดดเดี่ยว....สิ่งแรกก็คือได้พบเพื่อน  มวลมิตรทั้งหลายที่ได้นำ KM เข้าไปปรับใช้ในการพัฒนางาน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง  หลายหน่วยงานหลายอาชีพ เรายังมีเพื่อน....เรามีเครือข่าย

 • เป็นทั้งผู้ให้....ได้มีโอกาสที่ได้เป็นผู้ให้ ทั้งเล่าประสบการณ์และได้ให้กำลังใจกับหลายๆ ท่าน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมอง

 • เป็นทั้งผู้รับ...ในขณะที่ให้ ก็เป็นผู้รับไปพร้อมๆ กัน เพราะเกิดความปิติ และสร้างพลังให้เกิดขึ้นเพื่อเสริมหนุนพลังในตนเอง...

 • ได้ประเมินตนเอง.....  เพราะโดยธรรมชาติของการทำงานในการเป็นคุณอำนวย ... ต้องประเมินทุกด้านเท่าที่จะทำได้ และทุกขณะเวลา ...เรียนรู้ตนเอง

 • เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา.....เรียนรู้เทคนิคจากคุณอำนวยท่านอื่น   ที่ทำงานแตกต่างกับเราและได้ข้อสรุปว่า....คุณอำนวยต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

 • ทุกที่และทุกสิ่งล้วนท้าทาย.... ทุกหน่วยงานย่อมมีอุปสรรค ไม่ราบรื่นเสมอไป มากบ้างน้อยบ้าง แต่เราต้องไม่คิดว่าเป็นปัญหา...แต่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราต่างหาก

 • คิดเชิงบวก... จะทำไห้เรามองเห็นความแตกต่างหลากหลาย  จะส่งผลพัฒนาคุณอำนวยให้เรียนรู้ที่จะยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายเหล่านั้น  แล้วเราจะ "นิ่ง" ที่จะฟังอย่างลึกได้  ใจเย็นและรอโอกาสที่จะมาถึงได้

 • เรียนรู้จากการปฏิบัติ...  คุณอำนวยต้องลงมือทำ  ฝึกฝนและเรียนรู้อย่างหนัก สะสมประสบการณ์และชั่วโมงบินให้สูงๆ  มีศาสตร์และมีศิลป  เพื่อก้าวสู่....การเป็นคุณอำนวยที่มีรูปแบบแต่ไร้รูปแบบ  

 • เป็นตัวเชื่อมประสาน... เพราะในหน่วยงานหรือองค์กร เราในฐานะคุณอำนวยต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณเอื้อ และคุณกิจ 

 • นอกจากนั้นคุณอำนวยต้องแสดงบทบาทได้หลายๆ บทบาท เช่น บางครั้งก็ต้องเป็นคนกระตุ้น  ยั่วยุ (ดาวยั่ว) เป็นต้น

 • ทำทุกอย่าง(สิ่งที่ถูกต้อง) เพื่อทำให้ KM ได้ขับเคลื่อนหน่วยงานหรือองค์กรของเราให้เดินไปสู่ธงหมายที่แต่ละหน่วยได้ปักไว้....เพื่อสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

     บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.90.247.26
เขียนเมื่อ 

Pijit  Team and Khun OO