วันที่17เมษา 49  ดิฉันได้ปรึกษาหารือคณะทำงานของชมรมจริยธรรม        เราคุยกันภายใต้ความรู้สึกของกัลยาณมิตรที่อยากให้เจ้าหน้าที่เรามีความสุข     ถือศีลห้า     ซื่อสัตย์   มีคนเสนอกิจกรรมขึ้นมาอีกหลายกิจกรรมพร้อมคนรับผิดชอบ     ดิฉันเห็นความคิดที่แตกต่างจากอิ๋วหน้าห้องดิฉัน   คุณมอม,ปิ่ง,ขวัญ,วัชรี,สุนันทา, อ้อม      ปิ่งเสนอให้เชิญอาจารย์อมรามาสนธนาธรรม    อ้อม,ขวัญจะพาทัวร์9วัด   นันจะให้จัดทำบุญวันเกิดขึ้นใหม่     อิ๋วให้จัดสวดมนต์สรภัญญะ    ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคน    การประชุมครั้งหน้าคงมีความคิดดีๆมากขึ้นค่ะ

                                                                                   อัจฉรา

หมายเหตุ

        ทัวร์9วัดแปลว่าไปมากกว่าหนึ่งวัดค่ะ    ส่วนใครจะพาไปมากน้อยขึ้นกับเจ้าของทัวร์ค่ะ

                                                                                     อัจฉรา

                                                                                      22/4/49