หลังจากหยุดช่วงสงกรานต์หลายวันที่ไปได้ทำบุญตามประเพณีชาวพุทธ ได้เล่นสาดน้ำอย่างสนุกสนาน  และแล้วเมื่อเริ่มของการทำงานสัปดาห์นี้ก็มีภารกิจที่ติดค้างกับกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษา   นั่นคือการจัดวางระบบและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  โดย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 17.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนำโดย

ผู้อำนวยการฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการควบคุมภายใน  เริ่มตั้งแต่ที่มา

ที่ไปว่าทำไมต้องมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระเบียบฯ การจัดทำรายงาน

ขั้นตอนการจัดทำ  การจัดส่งรายงานฯ  และการประเมินรายงาน รวมทั้งการฝึกเชิงปฏิบัติ  ซึ่งบุคลากรของกองกิจการนิสิตได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือสนใจรับฟัง ได้

ซักถามปะรเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ รู้สึกยินดีที่หน่วยงานมีความกระตือรือล้นขนาดนี้ และได้ยินเสียง

ในห้องประชุม พูดว่า "รายงานฯงวดต่อไปจะจัดทำให้ได้คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี" พอได้ยินคำๆนี้วิทยากรดีใจหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะ  ส่วนกองบริการการศึกษารับรับเชิญเป็นวิทยากร ในวันที่ 20 เมษายน 2549  และวันที่ 26 เมษายน 2549 เจอกันนะค่ะ