คุณ…คุณ... อะไรเหรอ! แล้ว คุณ…คุณ... ที่ว่าต่างกันอย่างไรแน่!

ชายขอบ
เราเรียกว่าบูรณาการเข้าด้วยกัน บทบาทของคุณต่าง ๆ จึงแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อแยกแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ประโยชน์หรือผลสำเร็จจะมาตอนที่รวมกันเท่านั้น

     จากบันทึกที่ผมบันทึกไว้คือ คุณอำนวย (KF) สไตล์ “ชายขอบ” ซึ่งได้เกิดประเด็นคำถามที่หลาย ๆ ท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ เพื่อต่อยอดความรู้กัน มีหลาย ๆ ประเด็นซึ่งล้วนแต่น่าสนใจทั้งนั้น (จนผมหยิบมาตอบไม่ทันเลย) บันทึกนี้ขอหยิบเอาประเด็นคุณต่าง ๆ (คำถามด้วยความสงสัยของ Dr.Ka-poom) ที่ถูกเรียกเพื่อเป็นสื่อแสดงบทบาทของผู้ที่ดำเนินการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ คือ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ และคุณลิขิต ตามที่ผมได้ยินครั้งแรกคือ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึงไว้

     คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ และคุณลิขิต คืออะไรเหรอครับ ตามทัศนะผมเองนะครับ คือคนที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการความรู้ (KM) เอาแบบจำง่าย ๆ นะครับ
          คุณเอื้อคือผู้ที่กำหนดเลือกเป้าหมายปลายสุดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณเอื้อจะคอยสนับสนุน คอยขจัด/ลดขั้นตอนที่เป็นปัญหาในการดำเนินการสู่เป้าหมายปลายสุดที่ว่า และยังทำหน้าที่ถือหางเสือยานนาวาลำนั้น ๆ ด้วย
          สำหรับคุณอำนวยคือ ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดหา/สร้างโอกาสที่จะทำงานไปด้วย ลปรร.กันไปด้วย หลัก ๆ คือคนที่ลงมือปฏิบัติในส่วนของการอำนวยการและเชื่อมต่อในแต่ละภาคส่วนเพื่อประสานการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายปลายสุดให้ราบรื่น ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นคนที่มองในภาพรวมของการขับเคลื่อน
          มาถึงคุณกิจ คือคนที่เป็นผู้รับผิดชอบเนื้องานนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งก็จะแบ่งออกไปตามประเภทหน้าที่ของคุณกิจแต่ละคน จะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ แต่ที่แน่นอนคือทุกภาระหน้าที่นั้นจะสอดรับสอดประสานกันเพื่อเป้าหมายปลายสุดร่วมกัน
          และคุณลิขิต ก็คือคนที่ทำหน้าที่จดบันทึกเหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อสร้างเป็นขุมความรู้ที่เกิดขึ้น

     มาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะชี้ไปให้เห็นสิ่งที่ผมคิดเอง..ว่าเอง...ว่า... โดยเนื้อแท้แล้ว คุณ...ต่าง ๆ ที่ว่านั้นสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปได้ และที่สำคัญในเนื้องานหนึ่ง ๆ เมื่อแบ่งด้วยเงื่อนไขเวลาด้วยแล้วบทบาทเหล่านี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ที่อาจจะทำทดแทนกันได้ แต่อาจจะไม่ดีที่สุด เพราะอะไรเพราะความถนัดและทักษะที่แตกต่างกัน อุปมาดังเช่นวงดนตรีสากลวงหนึ่งประกอบเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น นักคนตรีแต่ละคนประจำอยู่ตามความถนัดและทักษะที่ถนัด หากเมื่อถึงคราวจำเป็นในบางครั้งก็อาจจะต้องใช้นักดนตรีสำรอง และเกิดการเปลี่ยนเครื่องคนตรี เพื่อให้คนที่ทดแทนทำหน้าที่ได้ ตามข้อจำกัดที่เขามี เมื่อลงตัววงดนตรีก็เล่นไปได้ แต่อาจจะไม่เหมือนชุดเดิม ที่ดีที่สุด ก็ต้องเล่นไปสักพัก ทุกอย่างเข้าที่ รู้กัน จึงไปได้ อันนี้หมายถึงต้องมีการซ้อมกันไว้บ้าง ก็เหมือนงานที่เราทำที่ต้องมีการทดแทนกันได้

     เมื่อได้ยกตัวอย่างวงคนตรีสากลแล้วลองนึกตามดูสิครับ หากมองว่าคุณกิจคือนักร้องนำ ก็จะเห็นว่าในบางครั้งก็ต้องมีการร้องประสานเสียง บางครั้งก็มีการโยนลูกให้นักดนตรีรับไปร้องบ้างในบางตอนบางจังหวะ หรือหากมองว่าผู้ให้จังหวะคือคุณเอื้อ ก็จะเห็นว่าการให้จังหวะมีอยู่ในหลาย ๆ ส่วนทั้งกรอง กีต้าเบส กีต้าร์ แต่เน้นหนักที่กลองและเป็นส่วนนำจังหวะ ใช่ไหมครับ ให้จังหวะไม่ดีก็เดือดร้อนไปถึงนักร้อง จะร้องไม่ได้ ถัดมาผมมองถึงคุณอำนวยเป็นมือกีต้าร์ที่คอยให้อารมณ์ ให้ความสุข เร่งเร้าให้คุณกิจ ขับขานบทเพลงออกมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วม เพิ่มความไพเราะ อีกทั้งก็ให้จังหวะไปด้วย ส่วนคุณลิขิตนั้นก็เป็นคนเก็บข้อมูลเสียงเพลงที่ออกมา และคอยสะท้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและต่อยอด ตลอดจนบันทึกลักษณะที่ดี เพื่อทบทวนนำมาใช้ได้อีกในภายหลัง ที่สำคัญก่อน-หลังเล่นทุกคนช่วยกันแบกกลอง ขนแบกอุปกรณ์เครื่องประกอบต่าง ๆ ได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คุณเอื้อ อย่างนี้ใช่ไหมที่เราเรียกว่าบูรณาการเข้าด้วยกัน บทบาทของคุณต่าง ๆ จึงแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อแยกแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ประโยชน์หรือผลสำเร็จจะมาตอนที่รวมกันเท่านั้น

     พยายามที่จะอธิบายตามที่ Get ได้ แต่ก็ทราบดีว่าน่าจะยังทำได้ไม่ดีนัก แต่หากพอจะเป็นประโยชน์ที่พอจะช่วยให้มองเห็นในระยะเริ่มต้นได้บ้างผู้บันทึกก็สุขใจระดับหนึ่งแล้ว หากจะหาข้อมูลเบื้องต้นของคุณต่าง ๆ นั้นแนะนำว่าอ่านจากบันทึกของอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ใน Blog GotoKnow.org ที่ http://thaikm.gotoknow.org  ต่อได้ครับ อาจารย์บันทึกไว้อย่างละเอียดและแนบเนียนในการทำความเข้าใจด้วยตนเอง ลองดูนะครับ และอยากให้ ลปรร.เพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกนี้ด้วยครับ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#คุณกิจ#คุณอำนวย#คุณเอื้อ#เรียนรู้จากการเก็บตกประเด็น#กรอบคิดหลัก

หมายเลขบันทึก: 24739, เขียน: 21 Apr 2006 @ 02:35 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

Handy
IP: xxx.144.143.4
เขียนเมื่อ 
    เห็นภาพครับ เปรียบกับวงดนตรีเข้าท่าดีครับ  การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่โดยความจำเป็น  บางทีก็ทำให้คนค้นพบอะไรใหม่และพัฒนาต่อจนทำหน้าที่นั้นได้อย่างดีก็มี  เป็นการเปิดโอกาสให้คนได้ค้นพบตัวเองได้อีกวิธีหนึ่ง  แต่ต้องระวัง  การตัดสินหรือประเมินว่าทำสิ่งใหม่ได้ดีนั้น ให้คนอื่นประเมินจะดีนะ  เพราะหลายครั้งเจ้าตัวติดใจบทบาทใหม่ ชอบมาก รู้สึก "มัน"เสมอที่ได้ทำ เช่นชอบที่จะเป็นมือกลอง  แต่ฟาดไม่ยั้งด้วยความมัน เล่นเอาจนกลบเสียงดนตรีชิ้นอื่นเสียจนฟังไม่เป็นเพลงก็เป็นไปได้นะ .. จะบอกให้ 
    พูดเรื่อง "กลอง" เลยแจ้งเสียเลยว่า ข้างบนพิมพ์เป็น "กรอง" อยู่ 2 ตัวครับ ... ค่าพิสูจน์อักษร ส่งทางธนาณัตินะ !
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 

    มีอีกนิดครับ ..

  • ให้จังหวะไม่ดีก็เดือนร้อนไปถึงนักร้อง
  • ให้เห็นสิ่งที่ผมคิดเองว่าเองว่า.
  • วงดนตรีสากลวงหนึ่งประกอบด้วยนักดนตรี

หมายเหตุ : ที่ช่วยดูที่ผิดพลาดให้อีก เป็นเพราะ
     1. เห็นว่าเป็นบันทึกที่ดีมาก  มีค่า  น่าอ่าน
     2. อยากได้เงินเพิ่ม

Handy
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 
    อ้าว ! ลืมใส่ชื่อ .. ย้ำ ว่าคนเดียวกันเขียน จะได้ส่งเงินถูกครับ !
ปอม
IP: xxx.69.141.7
เขียนเมื่อ 

       คุณชายขอบ

       ขอบอกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนบทบาทคุณลิขิตเลยค่ะ...ถ้าในโรงพยาบาล..คุณลิขิตนี้เปรียบเทียบได้กับใครบ้าง...แล้วคุณอำนวยเปรียบได้กับใครบ้าง...แล้ว2คนนี้บทบาทต่างกันอย่างไร...ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ปอม
IP: xxx.69.141.7
เขียนเมื่อ 

       ถึงคุณHandy

       คุณHandyก็เขียนพลาดเหมือนกันนะคะ..จากเดือดเป็นเดือน..เป็นอันว่าค่าพิสูจน์ตัวอักษรทั้งหมด...เป็นของดิฉันนะคะ

ชายขอบ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณมากครับทั้งอาจารย์ Handy และ ปอม ผมแก้ไขแล้วครับ ส่วนเรื่องค่าพิสูจน์อักษร ผมขออุบอิบไว้ก่อน แล้วจะเปลี่ยนเป็นเลี้ยงไอติมแทนนะครับ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

"ปุจฉา" นะคะ

  •  คุณเอื้อ "เอื้อเสร็จแล้ว" เป็นคุณอำนวยด้วยได้ไหม หรือว่านั่งถือหางเสือ..อย่างเดียว
  • คุณอำนวย..คงเหนื่อยหน้าดู ตอนที่"คุณเอื้อ"กำหนดเลือกเป้าหมายปลายสุดนั้น คุณอำนวยไปร่วมด้วยช่วยกันได้ไหม
  • คุณอำนวย อำนวยอย่างเดียวเหรอ...ไม่ไปช่วยคุณกิจด้วยเหรอคะ หรือว่าอย่างไร...หรือคอยอำนวยอย่างเดียวเลย...
  • คุณกิจ..น่าสงสารจัง
  • คุณลิขิต คงจะไม่ขี้เกียจ "จด"เท่าไรนะคะ...เพราะนั่งจดอย่างเดียว..ขณะ"คุณกิจ"ทำงาน คุณกิจจดไปด้วยได้มั๊ย

วงดนตรี..หากคนเล่นคนอื่นๆ ไม่อยู่ เหลือแต่"ผู้ให้จังหวะ"...นึกตามดูนะคะ..วงนั้นจะทำอย่างไรดี หรือหยุดการเล่นไปก่อน?

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

คุณ..คุณ..และ..คุณ..ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับรุ้งเจ็ดสี ที่แยกจากกันไม่ได้ชัดเจน รวมเรียกว่า "สายรุ้ง"
(ตามมาบอกว่า เคยอ่านพบ คห.คุณชายขอบในบันทึกใดก็จำไม่ได้ ว่าน่าจะมีการด้นกลอน..คุณอำนวย และไปเห็น คห.ที่ทิ้งไว้ที่บันทึกคุณวีรยุทธจึงขอฝากกลอนสำหรับคุณชายขอบไว้ที่นั่นด้วยค่ะ)

Handy
IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

  คุณปอมครับ ของเดิมเขาพิมพ์ เดือด เป็น เดือน จริงๆนะ  เลยเอามาวางโชว์ให้เห็น  พอแก้เสร็จ ก็ไม่เห็นที่ผิด  งานนี้ผมไม่ยอมแบ่งผลประโยชน์เด็ดขาด  ยังไงก็ไม่ยอม ขอบอก ไอติมก็จะกินคนเดียว !