มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพึงมีพฤติกรรมการบริการที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ

ในการประชุมคณะทำงานชมรมจริยธรรมเมื่อ 17 เมย.49 ได้มีผู้พูดถึงบทบาทหน้าที่ของชมรมจริยธรรม และมาตรฐานกลางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ้ใดสนใจสามารถอ่านได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วยังขาดอีกหลายข้อค่ะ