ผมได้รับไปรษยบัตรอวยพรปีใหม่ไทย(สงกรานต์) จากคุณปาน (ปริฉัตร สุวรรณมณี) หนึ่งในเจ้าภาพ UKM ครั้งที่ 6 มอ.เป็นเจ้าภาพ และเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมสงขลา

 

KPN