ดูรถที่นี่   http://www.gotoknow.org/file/kamonluk/BG1.SWF