สังคมไทย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอความเห็นการขับเคลื่อนชมรม เพื่อวางแผนสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนสังคมไทย

การจัดการความรู้ขับเคลื่อนสังคมไทย

 หลังจากที่มีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ที่บ้านผู้หว่าน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ ได้มีการรวมตัวเพื่อ สร้าง"เครือข่ายคุณ(เอื้อ)อำนวย ในการขับเคลื่อนสังคมไทย โดยการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ นำเอาความรู้ฝังลึก หรือ เคล็ดวิชา มาพัฒนา ตน ฅน งาน และ สังคมประเทศชาติ"

 ดังนั้นขอเรียนเชิญ เสนอความคิดเห็นครับ และ กรุณาศึกษาใน Blog ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (คลิก) ซึ่งคัดมาบางตอนข้างล่างครับ

JJ เมื่อ พ. 19 เม.ย. 08:40:39 2006 เขียนว่า:

กราบเรียน ท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์ ที่นับถือ

 ผมขอเรียน หารือท่านอาจารย์ เรื่อง เครือข่าย KF-CoP หากจะขอรบกวนสถานที่ สคส ในวันที่ สคส จัดประชุมประจำเดือน หรือ สองเดือน เพื่อ เป็นเวที "ลปรร เพื่อการสร้างและพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้" จะเหมาะหรือไม่ครับ

วิจารณ์ เมื่อ พ. 19 เม.ย. 19:54:14 2006 เขียนว่า:

ผมคิดว่าใช้ B2B (Bit to Bit) เป็นหลักจะดีกว่าไหมครับ    ไม่เสียเวลาและประหยัด    เป็นการ ลปรร. เคล็ดลับการเป็นคุณอำนวย ๕๐%   และ ร่วมกันวางแผนการทำงานให้สังคมไทย (จัด Training Workshop) ๕๐% จะดีไหมครับ   ผมคิดว่าต้องให้กระทบการทำงานประจำของสมาชิกให้น้อยที่สุดครับ

วันที่ ๒๖ เมย. สคส. จะทำ AAR กัน   แล้วคุณธวัชคงจะติดต่อ อ. JJ อีกครั้งนะครับ

วิจารณ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)