ประชุมคุณเอื้อและคุณอำนวย โรงเรียนในฝัน สพท.นบ.ข.1

       วันนี้ (20 เมษายน ) เราได้นัดประชุมผู้บริหารและทีมงาน KM ของโรงเรียนในฝัน สพท.นบ.ข.1 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จำนวน 10 กว่าคน มาคุยกันเรื่องการส่งเสริม KM ในโรงเรียน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเรียบร้อยแล้ว จึงคิดหาวิธีรักษาคุณภาพและเพิ่มคุณภาพให้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นอย่างยั่งยืน

       ทั้งสองโรงเรียนเห็นตรงกันว่ากระบวนการ KM น่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นได้  ผมได้นำให้ทุกคนได้ทำ AAR พูดทบทวนกระบวนการ KM ว่าหลังจากเราอบรม KM ไปแล้ว 2 เดือนได้กลับไปทำอะไรต่อที่โรงเรียนของตนบ้าง  ก็พบว่าแต่ละโรงเรียนผู้บริหารและแกนนำต่างคิดหาวิธีส่งเสริมโดยพยายามใช้ KM แทรกไปในงานที่ทำประจำโดยไม่อยากประกาศให้ดำเนินการโดยตรงเพราะเกรงว่าบุคลากรจะรู้สึกว่าเอา KM ไปเพิ่มภาระอีกจึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดคำว่า KM กัน

        เราได้ร่วมกันคิดหาวิธีการสอดแทรก KM ลงไปในการปฎิบัติงานที่จะไม่ให้บุคลากรต่อต้านโดยเสนอกันว่าน่าจะเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างานต่าง ๆ มาคุยกันก่อนเหมือนกับวันนี้ โดยยังไม่พูดถึงเรื่อง KM  แต่จะให้แต่ละคนเล่าเรื่องที่เขาปฎิบัติแล้วประสบผลสำเร็จ  เมื่อทุกคนสนใจและรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีก็จึงหารือเชิงเชิญชวนว่าสิงที่เรากำลังทำอยู่นี้น่าจะขยายผลไปในหมวดวิชาของตนเอง หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบหรือไม่  ซึ่งหวังว่าทุกคนคงจะเห็นด้วยและคงอยากรู้ว่ากระบวนการนี้คืออะไร  มีเทคนิคอย่างไรในการดำเนินงาน  จากนั้นจึงจะเริ่มคุยกันเรื่อง KM เมื่อทุกคนยอมรับในกระบวนการนี้แล้ว จึงให้แกนนำเหล่านี้เป็นคุณอำนวยไปลองพูดคุยกับบุคลากรในกลุ่ม/งานของตน

        เมื่อทุกกลุ่มเริ่มสนใจ KM และอยากรู้กระบวนการนี้ โรงเรียนจึงจะจัดให้มีการอบรมเรื่อง KM  ให้แก่ทุกคน  แล้วจึงร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์  กำหนด CoP  ของแต่ละกลุ่ม/งาน พร้อมทั้งให้วางแผนดำเนินงาน มีกิจกรรมกระตุ้นกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีทำ AAR กันตลอดเพื่อทบทวนปรับปรุงกันไปจนเกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดีร่วมกัน...นี่คือสิ่งที่คุยกันในวันนี้

        เพื่อเพิ่มพลังพวกเรา  ตอนพักรับประทานอาหารกลางวัน เราได้ฉายภาพยนตร์เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"ให้ดูกันอีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (2)

คุณคิด
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับวิธีการของอาจารย์ที่คิดจะถ่ายทอด km โดยผู้รับเต็มใจรับ ไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน

ผมมีความคิดอยากจะทำโครงการสัมนาครูโดยใช้กระบวนการ km ประมาณเดือนพฤษภาคม นี้ เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า จังหวัดตากซึ่งมีโรงเรียนอยู่ด้วยกัน 16 โรงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยมีจุดประสงค์คืออยากให้โรงเรียนทุกโรง และกลุ่มทุกกลุ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ผมขอเรียนถามว่าอาจารย์พอจะมีเวลาว่างเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มโรงเรียนวังเจ้าได้บ้างหรือเปล่าครับ  และควรจะวางแผนการจัดสัมนาอย่างไรดี ผมขอความกรุณาอนุเคราะห์อาจารย์ได้ส่งคู่มือการจัดโปรแกรมสัมนาkm ที่เคยจัดมาแล้ว ให้ผมได้ศึกษาบ้างจักขอบพระคุณยิ่งครับ

      ประถม  ปิ่นพาน

       20 เม.ย.49

ธเนศ
IP: xxx.108.6.68
เขียนเมื่อ 

  เป็นความคิดริเริ่มที่ดีครับ...ถ้าอาจารย์มีเป้าหมายว่า อยากให้ทุกกลุ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน และเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการคิด การทำงานร่วมกัน  ก็เป็นแนวคิดที่ดี  แต่ ศ.นพ.วิจารณ์ เคยติงเสมอว่า เราจะทำ KM แท้หรือ KM เทียม เพราะเดี๋ยวนี้หน่วยงานหลายแห่งทำกันตามกระแส(โดยเฉพาะราชการ) เพราะเห็นว่าถ้าใครทำ KM แล้วเท่ห์ สามารถคุยอวดใครได้  ดร.ประพนธ์บอกว่า เหมือนการสร้างบ้าน ส่วนใหญ่จะแค่ปูพื้นบ้าน เมื่อเจออุปสรรค(โดยเฉพาะคุณอำนาจ) ก็ไม่สร้างต่อปล่อยให้ร้างไป แล้วไปสร้างบ้านหลังอื่นๆต่อในลักษณะเดียวกัน 

     ผมเองก็อยู่ในระหว่างสร้างบ้านเหมือนกัน  เจอปัญหาเยอะเหมือนกัน  แต่ก็พยายามกระตุ้น  หาวิธีการ สร้างบรรยากาศหลายๆรูปแบบ  และไม่คิดว่าจะสำเร็จวันนี้พรุ่งนี้ คงต้องใช้เวลา  แต่จะไม่ยอมปล่อยให้บ้านร้างง่ายๆ คงยังไม่อาจเป็นตัวแบบได้  เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของทฤษฎี  หรือการเหมาโหลแต่เป็นการปฏิบัติจริง  และต้องไม่ใจร้อน เพราะเรากำลังทำงานกับคน ซึ่งมีชีวิตจิตใจ  และถูกหล่อหลอมกันมาด้วยวิธีที่หลากหลายมาเป็นเวลานาน

      อาจารย์อยู่ที่จังหวัดตาก  มีของดีอยู่ใกล้ตัว  ที่เขาทำสำเร็จแล้ว  สคส.ไปถ่ายทำวีดีโอเผยแพร่ทั่วประเทศ  คือโรงพยาบาลบ้านตาก อยากให้อาจารย์ไปเก็บเกี่ยวที่นั่น  ผมเองจะเป็นเพื่อนร่วมทางกับอาจารย์ทำแล้วได้ผลอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะ

     คุณหมอพิเชษฐ์ ผอ.รพ.บ้านตาก บอกว่า KM คือ "การจัดการความสัมพันธ์" ครับ  ขอให้อาจารย์โชคดีครับ