วันนี้ (20 เมษายน ) เราได้นัดประชุมผู้บริหารและทีมงาน KM ของโรงเรียนในฝัน สพท.นบ.ข.1 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จำนวน 10 กว่าคน มาคุยกันเรื่องการส่งเสริม KM ในโรงเรียน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเรียบร้อยแล้ว จึงคิดหาวิธีรักษาคุณภาพและเพิ่มคุณภาพให้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นอย่างยั่งยืน

       ทั้งสองโรงเรียนเห็นตรงกันว่ากระบวนการ KM น่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นได้  ผมได้นำให้ทุกคนได้ทำ AAR พูดทบทวนกระบวนการ KM ว่าหลังจากเราอบรม KM ไปแล้ว 2 เดือนได้กลับไปทำอะไรต่อที่โรงเรียนของตนบ้าง  ก็พบว่าแต่ละโรงเรียนผู้บริหารและแกนนำต่างคิดหาวิธีส่งเสริมโดยพยายามใช้ KM แทรกไปในงานที่ทำประจำโดยไม่อยากประกาศให้ดำเนินการโดยตรงเพราะเกรงว่าบุคลากรจะรู้สึกว่าเอา KM ไปเพิ่มภาระอีกจึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดคำว่า KM กัน

        เราได้ร่วมกันคิดหาวิธีการสอดแทรก KM ลงไปในการปฎิบัติงานที่จะไม่ให้บุคลากรต่อต้านโดยเสนอกันว่าน่าจะเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างานต่าง ๆ มาคุยกันก่อนเหมือนกับวันนี้ โดยยังไม่พูดถึงเรื่อง KM  แต่จะให้แต่ละคนเล่าเรื่องที่เขาปฎิบัติแล้วประสบผลสำเร็จ  เมื่อทุกคนสนใจและรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีก็จึงหารือเชิงเชิญชวนว่าสิงที่เรากำลังทำอยู่นี้น่าจะขยายผลไปในหมวดวิชาของตนเอง หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบหรือไม่  ซึ่งหวังว่าทุกคนคงจะเห็นด้วยและคงอยากรู้ว่ากระบวนการนี้คืออะไร  มีเทคนิคอย่างไรในการดำเนินงาน  จากนั้นจึงจะเริ่มคุยกันเรื่อง KM เมื่อทุกคนยอมรับในกระบวนการนี้แล้ว จึงให้แกนนำเหล่านี้เป็นคุณอำนวยไปลองพูดคุยกับบุคลากรในกลุ่ม/งานของตน

        เมื่อทุกกลุ่มเริ่มสนใจ KM และอยากรู้กระบวนการนี้ โรงเรียนจึงจะจัดให้มีการอบรมเรื่อง KM  ให้แก่ทุกคน  แล้วจึงร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์  กำหนด CoP  ของแต่ละกลุ่ม/งาน พร้อมทั้งให้วางแผนดำเนินงาน มีกิจกรรมกระตุ้นกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีทำ AAR กันตลอดเพื่อทบทวนปรับปรุงกันไปจนเกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดีร่วมกัน...นี่คือสิ่งที่คุยกันในวันนี้

        เพื่อเพิ่มพลังพวกเรา  ตอนพักรับประทานอาหารกลางวัน เราได้ฉายภาพยนตร์เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"ให้ดูกันอีกครั้ง