้http://del.icio.us เป็น เว็บแอพพลิเคชั่นที่มีวิธีการ bookmarks เว็บเพจต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มาก ทำให้เรารู้ว่าเพจที่เราเก็บไว้มีคนอื่นเก็บเพจนี้ไว้กี่คน เว็บเพจไหนเป็นที่นิยมเก็บมากที่สุด เรื่องไหนที่คนค้นหามากที่สุด ในเรื่องหนึ่ง ๆ ที่เราสนใจ มีเว็บเพจไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นที่ถูกเก็บไว้บ้าง