การฝึกงานวันที่ 20 เมษายน 2549

~ มารู้จักกับ Moodle ~
 • ศึกษาการติดตั้ง Moodle ใน Linux Fedora Core 4 และใน Linux TLE 7.0
 • ทำการติดตั้ง Moodle ใน Linux Fedora Core 4
 • การติดตั้ง Moodle (วิธีอย่างง่าย) ใน Fedora ไม่ต้องโหลดโปรแกรม Moodle มา แต่สามารถทำการ install ด้วย yum install moodle ได้เลย
 • การติดตั้ง Moodle แบบ manual ใน Fedora ให้ทำการ ดาวน์โหลด Moodle จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/moodle/moodle-1.5.3.tgz
 • การติดตั้ง Moodle ใน Linux TLE จำเป็นจะต้องทำการโหลด Moodle มาก่อน โดยสามารถโหลดได้จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/moodle/moodle-1.5.3.tgz
 • อ่านรายละเอียดการติดตั้งและปัญหาขณะทำการติดตั้ง Moodle บน Linux TLE โดยคุณ [email protected] ได้ที่นี่ Click
 • อ่านรายละเอียดการติดตั้งและปัญหาขณะทำการติดตั้ง Moodle บน Linux Fedora โดยคุณ [email protected] ได้ที่นี่ Click
 • รายละเอียดขั้นตอนการติดตั้ง Moodle ใน Linux Fedora Core 4 ทั้งแบบอย่างง่าย และ แบบ manaul สามารถอ่านได้ที่นี่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/71/48/


เพิ่มเติม

 • Moodle เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้สำหรับทำคอร์ส หรือบทเรียนออนไลน์ moodle นับเป็น tool ตัวหนึ่งที่มีความสามารถสูง ตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ เลือกใช้ ตัว moodle เองมีระบบ Backend (ระบบจัดการคอร์ส ที่ดีตัวหนึ่ง) ผู้ควบคุมสามารถแบ่งแยกระหว่างอาจารย์ ผู้เรียน ได้อย่างง่าย และเป็นซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) หรือลิขสิทธิ์แบบฟรี ผู้นำไปใช้สามารถพัฒนาต่อยอดได้

คำสั่งเกี่ยวกับ My SQL

 • การเก็บข้อมูล database จะเก็บเป็น directory ส่วน table จะเก็บเป็น file
 • apache จะให้บริการ web service
 • การสร้าง database  
  ->  create database db_name;   
 • การมอบสิทธิ์
  ->  grant all on db_name.* to username identified by 'passwd';
  โดย   grant หมายถึง คำสั่งสำหรับการมอบสิทธิ์
           all
    หมายถึง ให้สิทธิ์ทุกอย่างในการทำงานกับ database นั้น ๆ
          
  db_name หมายถึง ชื่อของ database ที่ต้องการให้สิทธิ์
  ถ้าเป็น *.* จะหมายถึงการให้สิทธิ์ในทุก database ที่มีอยู่
           to username หมายถึง ให้กับ user คนใด
          
  identified by 'passwd' หมายถึง  การระบุ password ของ user ว่าให้เข้าด้วย passwd นี้
 • ในการ ให้สิทธิ์ user ถ้า user ต้องการใช้งาน mambo ต้องมี [email protected]  (ใส่ @ เพื่อ ระบุค่าเริ่มต้นให้เริ่มจาก localhost)
 • คำสั่งในการแสดง database ทั้งหมด
  ->  show databases;
 • การ set passwd ของผู้เข้าใช้
  ->  mysql> password set = password 'passwd'
 • คำสั่ง chmod 777 -R directory จะหมายความว่า กำหนดให้ ทุกคน สามารถเข้าได้ ภายใต้ subdirectory นั้น ๆ
 • ศึกษารายละเอียดการติดตั้ง Moodle บน Windows XP พร้อมโปรแกรมติดตั้ง server ได้ที่ http://www.cmsthailand.com/docs/Moodle_install.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)