ฝีมือยังไม่เข้าขั้น แต่ก็พยายามแล้ว  คลิก ดูงานสิจ๊ะ