ความเห็น 23549

ประชุมคุณเอื้อและคุณอำนวย โรงเรียนในฝัน สพท.นบ.ข.1

คุณคิด
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับวิธีการของอาจารย์ที่คิดจะถ่ายทอด km โดยผู้รับเต็มใจรับ ไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน

ผมมีความคิดอยากจะทำโครงการสัมนาครูโดยใช้กระบวนการ km ประมาณเดือนพฤษภาคม นี้ เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า จังหวัดตากซึ่งมีโรงเรียนอยู่ด้วยกัน 16 โรงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยมีจุดประสงค์คืออยากให้โรงเรียนทุกโรง และกลุ่มทุกกลุ่มเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ผมขอเรียนถามว่าอาจารย์พอจะมีเวลาว่างเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มโรงเรียนวังเจ้าได้บ้างหรือเปล่าครับ  และควรจะวางแผนการจัดสัมนาอย่างไรดี ผมขอความกรุณาอนุเคราะห์อาจารย์ได้ส่งคู่มือการจัดโปรแกรมสัมนาkm ที่เคยจัดมาแล้ว ให้ผมได้ศึกษาบ้างจักขอบพระคุณยิ่งครับ

      ประถม  ปิ่นพาน

       20 เม.ย.49