เพิ่งได้รับ Mail จากสหาย  อดไม่ได้ต้องเอามาฝาก ใครเคยอ่านแล้วก็อ่านซ้ำและคิดตามได้อีกครับ จะดู LESS ตัวไหนก็เลือกเอาตามใจชอบไม่ว่ากัน เขาว่าอย่างนี้ครับ .....

In the 21st Century... this is so true !

Our communication - Wireless

Our  dress - Topless

Our  telephone - Cordless

Our  cooking - Fireless

Our  youth - Jobless

Our  food - Fatless

Our  labour - Effortless

Our  conduct - Worthless

Our  relation - Loveless

Our  attitude - Careless

Our  feelings - Heartless

Our  politics - Shameless

Our education - Valueless

Our follies -  Countless

Our  arguments - Baseless

Our  boss - Brainless

Our Job  - Thankless

Our Salary -  Very less

Our country - hopeless