ปฐมบท "ชุมชนคุณอำนวย"

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ชุมชนนักปฏิบัติ"  หรือ ชุมชนแนวปฏิบัติ  (Community of Practices: CoPs)   เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมาก    สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.) ก็เช่นกัน    เพราะเราเชื่อลึกๆว่า  CoPs จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาองค์กร และพัฒนาบ้านเมือง  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แฝงอยู่ในกิจวัตร  ทำจนเป็นนิจ  จนคนไม่รู้สึกว่าเป็นของแปลกปลอม     ดังนั้น  จึงมีอยู่หลายครั้งที่  สคส.  พยายามเชื้อเชิญคนที่ทำงานคล้ายๆกัน   หรือเล่นบทบาทในชีวิตการทำงานที่คล้ายๆกัน  ได้มาพบมาเจอกัน  ทั้งแบบเห็นหน้า-เห็นตา  และแบบไม่เห็นหน้า-เห็นตากันจริงๆ      แต่ในช่วงแรกๆเรายังมิบังอาจจะเรียกได้ว่า  "ชุมชนนักปฏิบัติ"   เพราะการก่อตัว  และรวมตัวกันนั้น   ยังมิใช่ด้วยตัวของคนเหล่านั้นเอง   คล้ายๆกับว่า  ปูเสื่อให้คนได้มาเจอกัน  ได้พูดคุยกัน   แล้วแอบหวังลึกๆว่า   เขาจะกลับไปคุยกันเอง  ไปนัดเจอกันเอง   โดยเฉพาะ  "ชุมชนคุณอำนวย

"คุณอำนวย" ชื่อนี้เป็นชื่อที่  สคส.  ตั้งให้กับคนที่ทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนทำงานเกิดขึ้น  และลื่นไหลไปด้วยดี       ศาตร์ว่าด้วยการสร้าง "คุณอำนวย"   จึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่  สคส.  เห็นว่าจำเป็นต่อสังคมไทยเรา   หากต้องการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)