ขอยืมมาเผยแพร่ให้ชาวกรมอนามัยได้ศึกษาค่ะ เป็นเรื่อง เขียนบันทึกอย่างไรให้น่าอ่าน ... โดย Mr.Beesman น่าสนใจทีเดียว