วันที่ 2 ของเวทีสัมมนาคุณอำนวย ที่ สคส.เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน จว.นครปฐม ที่ผ่านมา (ในระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2549) ผมได้รับ Vedio CD จากอาจารย์หมอ JJ เรื่อง “เสียงกู่จากครูใหญ่” จึงเอาลงไว้ใน Notebook ยังไม่ได้ดู โดยอาจารย์บอกว่าเขาดูกันเมื่อคืน ตอนที่เรามีนัดออกไป ลปรร.และรับประทานอาหารเย็น กับ อาจารย์ ดร. ... ศูนย์พัฒนาบุคลกรทางการศึกษา ก.ศึกษาธิการ (ผมจดชื่ออาจารย์ไว้แล้วยังหาไม่เจอครับ อาจารย์หมอ JJ ช่วยเติมเต็มให้ด้วยครับ) เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้เปิดดูและทำสรุปไว้ดังนี้

     ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เก่า ให้บรรยากาศเหมือนดูหนังกลางแปลง (คำพี่ธวัช) แต่ทรงพลังและทรงคุณค่าแก่จิตใจนักพัฒนาเหลือเกินครับ เป็นเรื่องราวของครูใหญ่ที่ออกไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในชนบทที่สังคมมีแต่ความเห็นแก่ตัว เกียจคร้าน และยากจน ทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกปล้นชิงไปในช่วงสงคราม ไม่มีแม้ต้นไม้ ครูใหญ่ใช้วิญญาณของนักพัฒนา ดำเนินการด้วยจิตวิญญาณ จนสำเร็จและยั่งยืน ผมลองเอามาดูและสรุปไว้ได้ดังนี้ครับ

• นักพัฒนานั้นจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากงานที่ทำ ไม่งั้นก็จะเป็นนักฉวยโอกาส
• นักพัฒนา หากสร้างศรัทธาไม่สำเร็จ การพัฒนาก็ล้มเหลว
• ผู้นำการพัฒนานั้น ต้องรู้จักใช้วาทะศิลป์ในการพูดจูงใจ
• ความสำเร็จในการพัฒนาจะอยู่ที่ความร่วมมือของชาวบ้าน
• สร้างแรงใจให้แก่ตัวเอง ด้วยการทบทวนชีวิตตนเอง ความฝันของตัวเองในอดีต
• การสร้างความร่วมมือ ด้วยการประชุม และให้เกียรติ
• สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพยนต์ใช้คำว่า "การทำงานหนักเป็นดอกไม้แห่งชีวิต"
• สร้างจุดสนใจจากคนที่เกี่ยวข้อง
• หา/สร้างจุดเริ่มต้นให้พบให้เจอก่อน
• ต้องทำให้เห็น เพื่อจูงใจคนที่เห็นแก่ตัว
• ต้องทำจริง เพื่อเรียกศรัทธาและความร่วมมือ
• ตัวตนเราเองต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
• ต้องเสียสละ
•ต้องยินดีกับความสำเร็จร่วมกัน ไม่คิดว่าเป็นความสำเร็จส่วนตน

...
     คาดหวังว่าท่านใดที่ได้ชมแล้ว ได้ช่วยกันสะท้อนออกมา จะทำให้เกิดคุณค่าแก่การนำไปปรับใช้ต่อไปเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

     ปล. Vedio CD ชุดนี้มีจำหน่ายที่ สคส. ซื้อ 1 แผ่น Copy ได้ไม่จำกัด ไม่มีข้อห้าม (น่าจะใช่นะครับ)