การวัด Vital Sign หมายถึง การวัดอุณหภูมิของร่างกาย ชีพจร อัตราการหายใจ และความดันโลหิต

Temperature อุณหภูมิ นิยมใช้วัดทางปากแต่จะวัดทางรักแร้หรือทวารหนักก็ได้

สำหรับคนที่พักผ่อนในเตียงตั้งแต่ตำสุด 35.8 องศา แต่คนที่ทำงานอาจมีค่าถึง 37.1 องศา อุณหภูมิทางทวารหนักจะสูงกว่าทางปาก0.3 องศา ถ้าวัดทางรักแร้จะต่ำกว่าวัดทางปาก 0.5 องศา อุณหภูมิของคนปกติแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนแปลงได้

Pulse ชีพจรเป็นการขยายตัวและหดตัวของหลอดโลหิตดงส่วนปลายๆ เป็นจังหวะตามคลื่นความดันที่มาจากหลอดโลหิตแดงใหญ่ใกล้หัวใจ ตรวจได้ที่ ข้อมือ ข้อศอก หลังเท้า ข้างคอ ขาหนีบ ปกติ 60-100 ครั้งต่อนาที

Respiratory อัตราการหายใจ วัดจำนวนการหายใจต่อนาทีปกติประมาณ 16-20 ครั้งต่อนาที ให้สังเกตชนิดของการหายใจ ซึ่งอาจเป็น thoracic , abdominal, thoracoabdominal obstructive, restrictive หรือใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ

Blood Pressure ความดันโลหิต มี 2 ค่า คือ ความดันเมื่อหัวใจบีบตัวปกติมีค่า 90-139 mmHg ความดันเมื่อหัวใจคลายตัว ปกติมีค่า 60-89 mmHg

ตัวอย่าง

Vital signs:              T = 37.1 0C   Oral

                                  P = 70 / min  regular  (radial artery)

                                  R = 18 / min

                                 BP = 82 / 59 mmHg  Right arm

                                 BW = 36 kg 

                                 HT 160 cms