สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 14 )

การบรรจุดินลงถุง
การบรรจุดินลงถุง

      การบรรจุดินใส่ถุง   ควรเลือกเฉพาะหน้าดินที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสม  โดยเป็นดินร่วนปนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง   มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี  มีความเป็นกรดเป็นเป็นด่าง 4.5 - 7.0   ถ้าเป็นดินเหนียวควรผสมด้วยวัสดุปลูกอื่น  เช่น  ทราย  แกลบ  หรือขุยมะพร้าว   ข้อควรระวังคือต้องใช้ดินร่วนปนเหนียวที่ไม่แตกออกจากกันเวลาย้ายต้นกล้าลงปลูกในถุงใหญ่   ถ้าดินแตกออกจากกันจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อระบบรากของต้นกล้า   และส่งผลให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโต   
      นำดินบรรจุลงถุง    โดยปกติควรมีระดับดินในถุงเพาะอยู่ต่ำจากขอบถุงประมาณ  1  เซนติเมตร   หลังจากบรรจุดินใส่ถุงเพาะแล้ว  ให้ยกถุงเพาะไปวางในโรงเรือนเพาะชำตามแนวทิศตะวันออกและตะวันตก  เพื่อให้ได้ร่มอย่างมีประสิทธิภาพ   หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม  เมื่อดินยุบตัวควรเพิ่มดินให้อยู่ในระดับเท่าเดิม   และก่อนที่จะวางถุงลงบนพื้นเรือนเพาะชำ  ควรราดพื้นด้วยสารละลายป้องกันกำจัดแมลง เพื่อป้องกันกำจัดจิ้งหรีดและแมลงอื่นที่เป็นศัตรูของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน   โดยทั่วไปคนงาน 1 คน  สามารถบรรจุดินลงถุงได้ประมาณ  400 - 500  ถุง  ต่อวัน    โดยไม่รวมถึงการจัดวางถุง

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)