สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 13 )

การเตรียมถุงเพาะสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

การเตรียมถุงเพาะสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
           
            ลักษณะของถุงเพาะชำที่เหมาะสมที่สุด   ควรเป็นถุงพลาสติกชนิดสีดำ  ขนาดที่เหมาะสม  คือ  6
x 9 นิ้ว  มีรูระบายน้ำด้านข้างและด้านใต้ขนาด  4  มิลลิเมตร  ประมาณ 15-20 รู   และหนาอย่างน้อย  250  เกจ  หรือ  6 มิลลิเมตร  ในแต่ละถุงจะบรรจุดินได้ประมาณ 1.2 - 1.5 กิโลกรัม   ต้องเป็นถุงที่มีคุณภาพดี   เพื่อป้องกันถุงแตกชำรุดในระยะเวลาย้ายกล้าต่อไป  
             การเตรียมถุงก่อนการบรรจุดิน  ควรกลับถุงโดยเอาด้านในออกข้างนอก  จะทำให้ตั้งถุงได้มั่นคงขึ้น

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)