คลังความรู้ กรมอนามัย หาดูได้ที่ http://kcenter.anamai.moph.go.th ค่ะ

Map ... kcenter กรมอนามัย

รายละเอียด click ได้ที่นี่ค่ะ kcenter_map.mmap