ทำชีวิตวันนี้ของเราให้ดี อนาคตก็จะดีเอง เพราะชีวิตเกิดมามีกรรมเป็นตัวกำหนด กรรมหมายถึงการกระทำของเรานั่นเอง