เว็บไซต์ "สานใจคนรักป่า" มาแล้ว
http://www.thaico.net/thaicforest/sarnjai/sarnjai_150503.html


ใครที่เคย(อาศัยพี่เค้า)อ่านเป็นเล่มๆจนติดใจ
แล้ว(พี่เค้า)ไม่ได้ต่อสมาชิกเลยอดอ่าน
สามารถหาอ่านได้แล้วในโลกไซเบอร์ ^_^