KF-CoP เครือข่ายคุณอำนวย ใครเป็นใคร?

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผลการคัดเลือกผู้นำเครือข่ายขึ้นมาเป็นท่านแรก เพื่อนำในการสานฝัน ปันรัก และกระชากความสำเร็จ คือท่านอาจารย์หมอ JJ (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ)

     วันนี้ช่วงเช้า เป็นการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุณอำนวย” แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการเป็นเจ้าภาพโดย สคส. ณ บ้านผู้หว่าน จว.นครปฐม ก็ได้มีการระดมสมองเพื่อวางกรอบการก่อร่างสร้างตัวเป็นเครือข่าย “คุณอำนวย” แห่งประเทศไทย ช่วงบ่ายก็มีการทำ AAR และคัดเลือกผู้นำเครือข่ายขึ้นมาเป็นท่านแรก เพื่อนำในการสานฝัน ปันรัก และกระชากความสำเร็จ ผลก็คือท่านอาจารย์หมอ JJ (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ) อันเป็นที่รักของน้อง ๆ คนดีสายเลือดไชยา คนกรุงเทพฯ แต่ประจำที่ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น (ผอ.) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมโดยวิธีสร้างฉันทามติร่วมกัน และท่านก็พยักหน้ารับไปแล้วครับ ว่าจะดำเนินภารกิจนี้สู่ความสำเร็จ ตามที่ได้ระดมสมองกันไว้ ลองมาดูกันว่าใคร เป็นใครกันบ้างในเครือข่ายฯ นะครับ

  

          1. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น
          2. คุณจินตนา ศิริวัฒนโชค ม.วลัยลักษณ์
          3. อ.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ม.รังสิต
          4. คุณจุรีรัตน์ จันทร์ภักดี สนง.จังหวัดชุมพร
          5. คุณชวดี นพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มอ.
          6. คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ บ.ปูนซิเมนต์ไทย (เก่งคอย) จำกัด
          7. คุณเที่ยง จารุมณี กองการเจ้าหน้าที่ มอ.
          8. ทพญ.นนทลี วีรชัย กรมอนามัย
          9. คุณประกิจ โพธิอาศน์ สสจ.อยุธยา
        10. คุณเรวัตร ใหญ่แก้ว บ.ปูนซิเมนต์ไทย อุตสาหกรรม จำกัด

    

        11. ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ นวก.อิสระ
        12. คุณวราพร แสงสมพร ม.มดิดล
        13. คุณวีระยุทธ สมป่าสัก กรมส่งเสริมการเกษตร
        14. คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธ์สกุล กรมอนามัย
        15. คุณศิริวรรณ หวังดี กรมส่งเสริมการเกษตร
        16. ผศ.สมพงษ์ บุญเลิศ มรภ.เชียงใหม่
        17. อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ ม.นเรศวร
        18. คุณสร้อยทอง เตชะเสน กรมอนามัย
       19. คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ ม.นเรศวร
       20. รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       21. คุณอุษา ชูชาติ สภาการศึกษา
       22. คุณกนิษฐา ตรีรัตนาภรณ์ บ.บัตรเครดิตกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
       23. คุณวิไลลักษณ์ อยู่สำราญ วิทยาลัยสหการ ม.ธรรมศาสตร์
       24. ดร.บุญดี บุญญากิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
       25. คุณอโนชา  หวังเลิศตระกูล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
       26. คุณอุลิชษา  ครุฑะเสน
       27. คุณพรพิมล  ยุตติโกมิตร์
       28. คุณธวัช หมัดเต๊ะ สคส.
       29. คุณอนุชา หนูนุ่น  สสจ.พัทลุง (ผมเองครับ)

             และผู้ประสานงานของ สคส.เอง (หลายท่าน ผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างครับ พี่ธวัชโปรดแจ้งเพิ่มด้วยครับผม)

ภาพท่านผู้นำ KF-CoP อาจารย์หมอ JJ
(มีภาพ Update แล้วจะไปขโมยมาใหม่ครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (17)

DN เอ
IP: xxx.10.225.9
เขียนเมื่อ 
     มี KF-CoP เครือข่ายคุณอำนวย แล้วจะช่วยเหลือสังคมยังไงได้ครับ
JJ
IP: xxx.90.247.99
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านประธานเครือข่าย KF-CoP ภาคใต้ สาขาจังหวัดพัทลุง

 JJ ได้ M2M กับ ท่านอาจารย์ BeeMan (ประธานเครือข่าย KF-CoP ภาคเหนือตอนล่าง สาขา จังหวัดพิษณุโลก)

 ได้หารือเบื้องต้น จะเรียนเชิญ ทีมงานทุกท่าน ซึ่งกระจายในทุกภาคของประเทศไทย เป็น ประธานเครือข่าย KF-CoP แต่ละภูมิภาคครับ

 ประเด็นท่าน DN เอ จะนำเสนอใน Blog ต่อไป ประเด็นที่จะช่วยสังคม ที่ได้ นำเสนอเบื้องต้นที่ บ้านผู้หว่าน ทีมงานจะตั้งเป้าหมายสุดท้าย คือ ให้ประเทศไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้างเครือข่าย และ สร้างทีมงาน ให้เกิดการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อนครับ

JJ

ชายขอบ
IP: xxx.10.225.9
เขียนเมื่อ 
     เยี่ยมเลยครับ อาจารย์หมอ JJ นี่แหละที่ผมนำเสนอตั้งแต่วันแรก และวันที่ 2 ในกลุ่ม 3 ว่าเราต้องแตกหน่อ แตกกอ แต่เหล่าเดียว เพื่อความเข้มแข็งและครอบคลุม ว่าแต่ ประธานเครือข่าย KF-CoP ภาคใต้ สาขาจังหวัดพัทลุง ผมจะลองทาบทามใครสักคนแล้วนำเสนอใหม่ดีกว่านะครับ ท่านว่าดีไหม?
JJ
IP: xxx.90.247.99
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อาจารย์ ชายขอบ

 JJ ได้กรองแล้วกลั่นอีก และ ได้ปรึกษาท่านอาจารย์ BeeMan ซึ่งท่าน M2M ตั้งแต่เช้า จะเป็นสิ่งที่ดี ทีทีมงานที่เริ่มต้นต้องช่วยกัน "รวมเหล่า แตกกอ แตกหน่อ ต่อยอด" อย่างน้อยระยะหนึ่งครับ

 ประเด็นที่สองที่ได้ ปรึกษากับท่าน อาจารย์ BeeMan คือ เราน่าที่จะ รวมตัวกันในวันที่ สคส จัดประชุม "ลปรร ประจำเดือน" เพื่อที่จะได้ เรียน ปรึกษา หารือ และ ใช้เป็น เวลานัดหมาย กลุ่มเครือข่าย ร่วมกับ สคส คือ ท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์ อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ท่านธวัช และ ทีมงานน้อง พี่ ชาว สคส จะได้รับทราบ ความเคลื่อนไหว ระดับชาติ ที่ สคสได้ สร้างฐานที่ดีอยู่แล้ว น่าจะได้ประโยชน์ สามารถแตกกอ แตกหน่อ และ ต่อยอดได้ชัดเจน กว่าครับ

นนทลี
IP: xxx.152.5.4
เขียนเมื่อ 
เราก็ทำเหมือนกัน ... สไตล์เรา ... แต่เป็น link คุณอำนวยที่เป็นชาว blogger gotoknow ค่ะ ไปดูได้ที่ เหตุเกิด ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม
นนทลี
IP: xxx.152.5.4
เขียนเมื่อ 
เราก็ทำเหมือนกัน ... สไตล์เรา ... แต่เป็น link คุณอำนวยที่เป็นชาว blogger gotoknow ค่ะ ไปดูได้ที่ เหตุเกิด ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม
พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
คุณชายขอบ...พี่เม่ยกำลังหา CoP KF อยู่พอดี...ขอ link เลยละกันนะคะ
ศรีวิภา
IP: xxx.10.84.190
เขียนเมื่อ 

พี่ศรี...รับทราบจากน้องอ้อ(สคส.) ว่า

      25 พ.ค. นี้ ประชุมภาคีภาคราชการ ที่กรมส่งเสริมเกษตร แถวโรงแรมมารวย (ตรงข้าม ม.เกษตร)

      21 ก.ค. งานมหกรรมKM ราชการไทยสู่ LO จัดที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.

      1- 2 ธ.ค. มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ที่ไบเทค

      พี่ว่า ... ทีมเราทั้งหมดน่าจะรวมเหล่าในช่วงดังกล่าวได้นะค่ะ

                                         พี่ศรีวิภา

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ และ KF ท่านอื่น ๆ

     ขอนำเสนอค่านิยมร่วม KF-CoP เป็นดังนี้จะดีไหม "รวมเหล่า แตกหน่อ แยกกอ ต่อยอด" 
     ส่วน KF-CoP แท้ที่จริงต้องเป็น KFCoP หรือ KFC อย่างไรดี จะได้ใช้อย่างถูกต้องและเป็นแบบเดียวโดยทั่วกัน (อันนี้ผมไม่ค่อยถนัดหรอกนะครับ) ขอเชิญ ลปรร.กันนะครับ

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณหมอนนทลี และพี่เม่ย นะครับ ที่เข้ามาติดตามเสมอ ๆ
ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

พี่ศรีวิภา

     ขอบคุณพี่มากนะครับที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ นี่เป็น Year Plan ที่เราควรจะได้ทราบกันนะครับ หากใครสนใจก็จะได้ติดต่อกับเจ้าภาพ หรือท่านประธาน (อาจารย์หมอ JJ) จะได้พิจารณา และหาทางให้เราได้พบได้เจอเพื่อรวมเหล่ากัน

     สำหรับในส่วนของ จว.พัทลุง หาก KF ท่านใดสนใจเวที อสม.ติดดาวนะครับ จะจัดในช่วงวันที่ วันศุกร์-เสาร์ที่ 19-20  พฤษภาคม 2549 ณ เขาชันรีสอร์ท อ.ปากพะยูน แจ้งความจำนงค์ไว้ได้ แล้วจะเรียนเชิญให้มาช่วยกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ

     รายละเอียดติดตามได้ที่ เวที อสม.ติดดาว ที่ จ.พัทลุง และบันทึกที่เกี่ยวข้อง

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ได้อ่านบันทึกของพี่เม่ยที่ กบกระโดดไกล...ไปถึง"บ้านผู้หว่าน" 1) โลกนี้กว้างใหญ่นัก.. แล้ว Get ได้อีกอย่างหนึ่งครับว่า...คุณอำนวยแต่ละท่านล้วนมีสไตล์ที่ไร้รูปแบบในการลิขิต คุณอำนวยบางครั้งก็ทำหน้าที่แทนคุณเอื้อ แต่ไม่ใช่เป็นคุณเอื้อ (เสียเอง) คุณอำนวยเป็นคุณกิจก็ได้ (เพราะต้องเป็นอยู่แล้ว) แต่เมื่อมามองย้อนกลับ ทั้งคุณกิจ คุณลิขิต และคุณเอื้อ จะเป็นคุณอำนวยด้วย จะยากที่สุด (อาจจะผิดก็ได้นะครับที่ผม Get ได้ตอนนี้)
วีรยุทธ
IP: xxx.113.45.101
เขียนเมื่อ 

    เห็นด้วยกับอาจารย์ JJ ครับ    "รวมเหล่า แตกกอ แตกหน่อ ต่อยอด"   ระยะหนึ่งก่อน....เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปครับ

JJ
IP: xxx.90.247.41
เขียนเมื่อ 

KFC(oP) น่าจะ (อร่อย ขอโทษ )ดี ครับ

 25 พ.ค จะพยายาม ขยับมาครับ (มีนัดเป็นวิทยากร ของ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๑ ขอนแก่น เรื่อง KM ครับ)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณวีรยุทธ

     ขอบคุณครับที่แวะมา ไม่ทันเห็น เลยไม่ได้ชวนกินน้ำกินท่า ไว้มาทีหลังแวะนานหน่อยนะครับ (ยิ้ม)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ

     ตกลงว่าอาจารย์จะมาได้ไหม ยังต้องไปเมืองนอกอีกหรือเปล่าครับ อยากให้อาจารย์มาร่วมมากเลยครับ หากติดก็ไม่เป็นไรนะครับ ไว้เวที "ตลาดนัดไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" ประมาณ มิ.ย. 49 ก็ได้ครับ

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

ขอวันที่ด้วยครับท่าน

ตอนนี้เป็นห่วง "การประสานงาน เครือข่าย KFC ต้องมีการมอบหมาย หรือ ไม่ หรือเราว่ากันไปเลย"

 เกรงว่าท่านอื่นที่ไม่ได้ไปในงานนี้ (ผู้หว่าน๒) จะเข้าใจผิด คิดว่า JJ มีเส้นสาย เหมือนที่ท่านจันทวรรณ โดนมาแล้ว ไปขึ้น JJ ที่ Super star เห็นว่า โดนถล่ม