เข็นครกขึ้นภูเขา : เตรียมจัด KM Workshop ให้องค์การอนามัยโลก

ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ Explicit Knowledge

เข็นครกขึ้นภูเขา : เตรียมจัด KM Workshop ให้องค์การอนามัยโลก

 • หมอสมศักดิ์ เลขาธิการ มสช. กับ อ. อัญชลี แช่มชูกลิ่น แห่ง SEARO ชักชวนกันจัด KM Workshop หวังนำ KM ฉบับ สคส. เข้าสู่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก
 • ตอนแรกจะเดินเรื่องด้วยการปฏิรูปหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์    แต่หา “คุณกิจ” ที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ไม่ได้
 • จึงเปลี่ยนมาเดินเรื่องด้วย การจัดการงานวิจัย (Research Management)    เขาช่วยกันหา “คุณกิจ” ที่มี success story ด้านการจัดการงานวิจัย เพื่อเชิญมาร่วม    โดยบอกให้เขาส่งข้อเขียนเชิง storytelling เกี่ยวกับ success story มาให้ มสช. ดู    เพื่อพิจารณาว่าเป็น คุณกิจ ด้านการจัดการงานวิจัยตัวจริงหรือไม่
 • คนหนึ่งส่งมาจากอินโดนีเซีย    ในรูปของ PowerPoint    ผมอ่านแล้วเหมือนเป็นการนำเสนอระบบการบริหารงานวิจัยแบบ bureaucracy    ไม่มีสภาพของ storytelling เลย    และหา success story ไม่เจอ
 • อีกข้อเขียนเรื่องความสำเร็จ มาจาก Dept of Medical Research, Lower Myanmar    เห็นแล้วใจชื้น เพราะเป็นเรื่องราวของความสำเร็จในการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
 • มีบางคนจากประเทศไทยบอกว่าว่างมาร่วมได้เพียงวันเดียว ในการประชุม ๒ วันครึ่ง
 • ผมคิดกับตัวเอง ว่าการจัดประชุม Workshop KM นั้น ผู้จัดต้องสื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจนว่าการประชุมจะเป็นอย่างไร    ต้องคัดเลือก “คุณกิจ” ตัวจริง มาให้ได้    และต้องมาร่วมตลอดการประชุม    อย่ารับคนที่แค่มาโฉบดูว่าที่นี่เขามีอะไรกัน 
 • การประชุมนี้มีเป้าหมายเพื่อเริ่มต้น CoP ด้านการจัดการงานวิจัย    ที่เป็น CoP ข้ามประเทศ ในกลุ่มประเทศสมาชิก SEARO
 • ผมสงสัยว่าการจัดการเพื่อสื่อสาร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม ที่ดำเนินการโดย มสช. จะได้คนที่เอาจริงเอาจังต้องการ ลปรร. เรื่องการจัดการงานวิจัยหรือไม่     การประชุมครั้งนี้จะเสียเงินเปล่าหรือไม่ 
 • สงสัยว่าการสื่อสารให้ผู้ที่จะมาร่วมประชุมที่เป็น expert ด้าน Explicit Knowledge เข้าใจการเตรียมตัวมาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน Tacit Knowledge ได้หรือไม่    การสื่อสารของ มสช. ชัดเจนและตอกย้ำเพียงพอหรือไม่
  วิจารณ์ พานิช
  ๑๘ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)