อ่านเรื่องนี้จาก มติชนสุดสัปดาห์ แล้วอยากขยาย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เล่ามุมมองของท่านจากการไปพูดเรื่อง "จริยธรรมการบริหารงานในยุคเปลี่ยนแปลง" พอสรุปมาได้ดังนี้

  • อย่าแกะของขวัญคนเดียว เรียกลูกน้องมาเปิดดูกันหลายๆ คน ถ้าเป็นเงินนำไปบริจาค ในนามเจ้าของของขวัญตั้งแต่มูลนิธิเด็กตาบอด มูลนิธิเด็กหูหนวก ไปจนถึงมูลนิธิคนบ้า และส่งใบเสร็จไปให้เจ้าของเงิน
  • ถ้าอยากรวยอย่ามาเป็นข้าราชการและจงตีคุณค่าของตนเองให้สูงๆ
  • เมื่อมีอำนาจใหญ่โตอย่าทำกร่าง เวลานั่งเครื่อง จะไม่นั่งชั้น VIP เพราะท่านเห็นว่าคำแปลของคำนี้คือ Very Idot (Idiot) Place หนังสือพิมพ์เขาพิมพ์ว่า Idot แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นคำในวงเล็บมากกว่า (คนเล่า)
  • เมื่อมีอำนาจ ควรหัดเดินคนเดียว หัดนั่งแถวหลัง และหัดจมให้ลง
  • อำนาจมาพร้อมกับความทุกข์ ยิ่งใหญ่ ยิ่งมีอำนาจ ยิ่งเครียด
  • ทำงานกับชาวบ้านสุขใจกว่าเยอะ

ท่านใดอยากอ่านเต็มๆ ตามไปอ่านได้จาก มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2549 หน้า 12 บทความพิเศษ โดย ศัลยา ประชาชาติ จั่วหัวข้อว่า เทคนิคการแกะกล่องของขวัญแบบ "สุเมธ ตันติเวชกุล" ถ้ามันไม่เลิก(ก็)บ้าแล้ว