เก็บเกี่ยวจากปัญหา

เราทำ 5 ส กัน ก็จริงแต่ทำเพียงให้เป็นระเบียบแต่ไช้งานไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2-3 วันที่ผ่านมานี้พบปัญหาหนึ่งใน lab คือมีการนำน้ำยาผิดขวดจาก stock มาเทลงขวด working  เมื่อนำไปใช้งานทำให้คุณภาพของโครโมโซมที่ได้ต่ำลงกว่ามาตรฐานที่เคยทำได้  ทำให้ต้องมานั่งมองว่าปัญหาเกิดจากอะไร ทั้งๆ ที่มีการทำ 5 ส  น้ำยาถูกจัดเก็บอย่างมีระเบียบ มีการ label ติดข้างขวดเรียบร้อย  ก็พอจะสรุปได้ดังนี้

1. น้ำยามีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในตู้จริง มีการขีดเส้นตรงให้ขวดยืนเข้าแถว  แต่เนื่องจากตู้ที่ใช้เก็บค่อนข้างลึกทำให้น้ำยาทุกยี่ห้อทุกชนิดต้องยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งจากหน้าตู้ไปถึงหลังตู้  ไม่มีการแยกน้ำยา เป็นชนิดๆ หรือเป็นหมวดหมู่ ต้องวางปนกันเป็นแถวเรียงหนึ่งอย่างเดียว ดังนั้เมื่อต้องหยิบใช้ก็จะไม่สะดวก  ทั้งต้องมุดเข้าไปในตู้ทำให้มอง label ไม่ชัด

2. ขวดที่นำมาใช้ใส่น้ำยาเป็นขวดเก่าที่ใช้หมดแล้วแต่เอามา reused มีการ label ด้วยปากกาบนเทปกาวย่น ว่าขวดนี้เป็นอะไร ให้เห็นชัดเจนจริง แต่เมื่อใช้ไปนานๆ ตัวหนังสือก็เลือนหายไปกับกาลเวลา อาศัยความเคยชินจึงหยิบมาใช้ได้ถูก

3. ไม่มี log book บันทึกการเติมน้ำยา จากขวด stock ในขวด working ทั้งนี้เพราะดูเหมือนว่าแค่เติมน้ำยาไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร ดูมันง่ายๆ  แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่สามารถจะตรวจสอบย้อนกลับไปได้เลย

ประมวลจากปัญหาที่เกิดขึ้นสรุปได้ว่า เราทำ 5 ส กัน ก็จริงแต่ทำเพียงให้เป็นระเบียบแต่ไช้งานไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอวิธีแก้ปัญหา ดังนี้

1. ย้ายน้ำยามาเก็บในตู้ที่ตื้นขึ้น แยกตู้ แยกเป็นหมวดหมู่ เช่น น้ำยาสำหรับเก็บเกี่ยวเซลล์  น้ำยาสำหรับทำความสะอาดสไลด์  น้ำยาเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  label ไว้หน้าตู้ให้เห็นชัดเจนว่าในตู้มีน้ำยาอะไรบ้าง

2. ขวดเก่าที่นำมาใช้ใหม่ ให้ดึง label เก่าออกให้หมด หรือถ้าดึงออกได้ไม่หมด ให้หากระดาษมาหุ้มให้มิดชิด  แล้วพิมพ์ชื่อน้ำยาในขวดมาติดให้อ่านให้ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้ให้หุ้มชื่อน้ำยาด้วยพลาสติกเพื่อกันการเลอะเลือนของตัวหนังสือเมื่อใช้ไปนานๆ

3. ทำ log book เพื่อบันทึกวันที่เติม, น้ำยาที่เติม, ยี่ห้อน้ำยาที่เติม, ลักษณะขวดน้ำยาที่เอามาเติม เช่นอยู่ในขวดแก้วสีชา หรือขวดแก้วใส หรือขวดพลาสติก  เป็นต้น, ปริมาณที่เติม, ขวดที่ถูกเติม, ลักษณะขวดที่ถูกเติม, ผู้เติม

4. ต้องมีการตรวจสอบตนเองตลอดเวลาที่ทำงาน เช่น ดูให้แน่ใจว่าเป็นน้ำยาขวดที่ต้องการเติมจริงๆ  เติมในขวดที่ถูกต้อง ไม่ใช่ขวดที่คล้ายๆ กัน ต้องดู label ของขวดให้แน่ใจจริงๆ ทุกครั้ง  เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ให้ย้อนกลับมาดูอีกครั้งว่า  เติมน้ำยาถูกชนิด ถูกขวดจริง

คิดได้เท่านี้  ถ้าใครมีความคิดดีๆ ช่วยแสดงความดิคเห็นเพิมเติมมาด้วย จะเป็นพระคุณมาก ต้องการด่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Young Blood Geneticsความเห็น (0)